Evelyn Wannet: Maak verschil met Mental Health First Aid!

Joyce Huls July 23, 2019 303 keer bekeken 0 comments

Evelyn Wannet is mededirecteur/eigenaar van Twomorrow. Na haar academische opleiding begon Evelyn bij een ICT multinational. Maar ze miste de mix van menselijke maat en maatschappelijke relevantie. Daarom koos ze voor de GGz, met de ambitie om meer cliënten de weg naar betaald werk te laten bewandelen.

Op een maandagavond bekijk ik een serie aan LinkedIn berichten. Dan zie ik de vraag van Bert Stavenuiter, directeur van Ypsilon, over het advies dat hij na de zomer gaat uitbrengen aan de tweede kamer. Is er voldoende zorg en steun vanuit de hulpverlening voor de persoon met #verward gedrag en zijn omgeving?

De term #verward gedrag zorgt bij mij al voor de nodige verwarring… Over wie hebben we het hier eigenlijk? Een google-actie levert een definitie op van het landelijk Schakelteam Verwarde Personen. Het gaat dan om mensen die de grip op hun leven (tijdelijk) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen. Weer wat geleerd!

Wat mij verder bezighoudt in de vraagstelling van Bert, is de aanname dat de hulpverlening voldoende zorg en steun moet leveren. Alsof zij de enige zijn die waardevolle zorg en steun kunnen leveren. Uit gesprekken met mensen die een psychose hebben meegemaakt, valt me op hoeveel zij moeten uitleggen. Aan partner, kinderen, ouders en buurman, tot aan werkgever of docent toe. En dat zij daarin geconfronteerd worden met vooroordelen en stigma. Of mensen uit de maatschappelijke omgeving gewoonweg niet weten hoe te reageren. Laat staan steun bieden.

En juist het gemis aan steun in de directe omgeving wordt vaak als pijnlijk ervaren en vergroot het secundair lijden. Daarom pleit ik voor een advies aan de tweede kamer – even goed opletten, meneer Stavenuiter – om minimaal 5% van de Nederlandse bevolking de Mental Health First Aid cursus te laten volgen.

MHFA is een cursus van 4 dagdelen om kennis te vergroten over psychische aandoeningen als depressie, angst, psychose en middelengebruik. Om stigma tegen te gaan. En praktische handvatten te bieden voor vraagstukken zoals hierboven beschreven. Zeg maar een EHBO-training, maar dan om eerste hulp te bieden bij psychische aandoeningen.

Zo geven we concreet vorm aan een samenleving van mensen, inclusief hulpverleners, die oog heeft voor mensen die de grip op het leven (dreigen te) verliezen. Zo wil ik het verschil maken. En u?

Volg de MHFA-training!

Meer info op www.mhfa.nl

0  Comments

Cookie settings