Commissie NVP

De Commissie NVP behartigt de belangen van het Netwerk en regelt de lopende zaken. Er zijn momenteel zeven leden, die een zo breed mogelijke achterban vertegenwoordigen. Naast voorzitter Wim Veling, zijn Marcel van der Wal, Chrissie Koks, Widel van Son, Fred Marquenie en Mirjam Rutgers lid van de Commissie. De Commissieleden gaan een zittingstermijn van vier jaar aan en hebben elk eigen portefeuilles, waarover zij de leden regelmatig op de hoogte houden. De Commissie wordt ondersteund door Dorothé van Slooten, stafmedewerker van Kenniscentrum Phrenos.

Wie is wie in de Commissie NVP

 Wim Veling, voorzitter NVP

Wim werkt als psychiater en onderzoeker bij het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG. Hij is vanaf 2009 voorzitter van Netwerk Vroege Psychose en heeft de ontwikkeling van het netwerk vanaf het begin meegemaakt. “Ik vind het mooi om te zien hoe het NVP de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een groep van enthousiaste en gedreven mensen die zich samen inzetten voor de beste zorg voor mensen met vroege psychose in alle regio’s van Nederland. De kracht van het NVP is dat mensen met heel uiteenlopende kennis, ervaringen en talenten elkaar vinden en versterken. Dat geeft kansen om de kwaliteit van vroege psychose zorg verder te verbeteren en voor iedereen bereikbaar te maken die het nodig heeft.”

Chrissie Koks

Interesse in het verhaal en vertrouwen in de kracht van cliënten met een vroege psychose bindt Chrissie sinds 2008 aan VIP Tilburg (GGz Breburg). De rotsvaste overtuiging dat de doelgroep meer verdiend dan alleen medicatie, baat heeft bij een geïntegreerde aanpak en vanuit aandacht en echt contact benaderbaar wordt voor een vervolgbehandeling zijn de stimulans geweest voor de ontwikkeling van een behandelaanbod binnen VIP. Chrissie: "Een effectief bewezen aanpak van vroegsignalering en snelle behandeling is noodzakelijk. We moeten blijven aansluiten bij de nieuwste ontwikkelingen en nog mooier ... we moeten er bovenop zitten.”  Met haar werk in de NVP Commissie wil Chrissie een bijdrage leveren aan het optimaliseren van de VIP-zorg.

Mirjam Rutgers

Mirjam  is sinds 2003 werkzaam in de psychose-zorg, eerst als verpleegkundige op een klinische afdeling, later als sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG in Groningen. Het werken met mensen met een psychose vind Mirjam spannend en uitdagend: “Vooral het goed inleven in de situatie en me verdiepen in de betekenis van de psychose vind ik belangrijk. De uitdaging daarbij is het onderhouden van contact met de patiënt en diens netwerk en het zorgdragen voor goede behandeling in alle levensfasen. Zo werken we gezamenlijk toe naar maximaal herstel.” Mirjam ziet ernaar uit om de komende jaren met haar werk in de NVP een bijdrage te leveren aan kwalitatief goede en bereikbare zorg voor jongeren die te maken krijgen met een psychose.

Widel van Son

Widel werkt als klinisch psycholoog in het VIP-team van GGNet in Apeldoorn. Sinds de start van het team in 2013 is zij lid van het NVP. Voor haar is de uitwisseling van kennis en ervaring, en het volgen van nieuwe ontwikkelingen van wezenlijk belang voor een goede vroege psychosezorg. Widel: "Een attitude van herstelgericht werken en een open geest en hart  voor de betekenis van wat mensen meemaken tijdens een psychose staan voor mij bovenaan. Dat vind ik heel belangrijk!" De komende periode is Widel onder meer actief in de werkgroep voor aanpassing van de regeling voor rijgeschiktheid bij psychose.

Marcel van der Wal

Marcel is sinds 2005 actief in de vroege psychose zorg, aanvankelijk als SPV, later als programmamanager en beleidsadviseur bij GGZ Rivierduinen en zelfstandig projectadviseur bij PsyNovit. Hij heeft bijgedragen aan een regionaal dekkende zorgketen met een vroegdetectie-team (EDIT), VIP teams en respijtvoorzieningen. Marcel droomt van VIP zorg waar de schotten tussen instellingen en tussen jeugdzorg en volwassenenzorg verdwenen zijn. "Mijn zoektocht naar een passend model voor integrale VIP zorg (zowel inhoudelijk als organisatorisch) houdt me al jaren bezig. Daarom wil ik enerzijds de kennisuitwisseling tussen teams stimuleren en anderzijds zoeken naar gemeenschappelijke kenmerken van goede VIP zorg”. Marcel is sinds 2010 betrokken bij het NVP en heeft binnen de commissie de focus op de jaarlijkse masterclass en MOVIT.

Fred Marquenie

Fred Marquenie is in 2004 in Utrecht gestart met het ontwikkelen van een team gericht op de behandeling van jongeren met een eerste psychose, hetgeen resulteerde in 'ABC-voor jongeren met een psychose kwetsbaarheid'. Vragen rondom participatie zijn de basis van de herstelondersteuning in dit team. Implementatie van de rehabilitatie methodiek (IRB), van familie- of naastbetrokkenenbeleid en het vorm geven aan een peer support omgeving waar peers (ervaringsdeskundigen) een waardevolle bijdrage leveren aan het herstel van lotgenoten, zijn eveneens belangrijke aandachtsgebieden voor Fred. Over zijn lidmaatschap van de Commissie NVPzegt hij: “Ik ben onder de indruk van de power die jongeren tonen om de draad weer op te pakken na een ingrijpende levenservaring als een psychose. Die power om ondanks die ervaring het leven weer vorm te geven. Daar een bijdrage aan leveren, ook in het NVP, is een belangrijke drijfveer voor mij.”

Dorothé van Slooten, ondersteuner NVP

Na 25 jaar in Maastricht gewoond en gewerkt te hebben, heeft Dorothé sinds augustus 2015 een nieuwe werkplek bij Kenniscentrum Phrenos. Vandaaruit ondersteunt zij het NVP, een klus die haar na aan het hart ligt. “Jonge mensen staan aan het begin van hun leven en midden in de opbouw van een eigen identiteit en zelfstandig bestaan. Als daar een knik in komt, kan dat grote gevolgen hebben. Daarom is goede, intensieve en accurate zorg in die eerste fase zo elementair. Ik vind het erg fijn om daaraan mee te werken, ook omdat ik in mijn privéleven van heel dichtbij heb gezien hoe ingrijpend psychose kan zijn, zeker bij jonge mensen.”