Commissie NVP

De Commissie NVP behartigt de belangen van het Netwerk en regelt de lopende zaken. Er zijn momenteel zeven leden, die een zo breed mogelijke achterban vertegenwoordigen. Naast voorzitter Nynke Boonstra zijn Widel van Son, Fred Marquenie, Mirjam Rutgers, Pieter Kantebeen en Liesbeth de Lange lid van de Commissie. De Commissieleden gaan een zittingstermijn van vier jaar aan en hebben elk eigen portefeuilles, waarover zij de leden regelmatig op de hoogte houden. De Commissie wordt geadviseerd door Jaap van Weeghel, hoogleraar Rehabilitatie en participatie, en ondersteund door Sarita Sanches, stafmedewerker van Kenniscentrum Phrenos. 

Wie is wie in de Commissie NVP

Nynke Boonstra, voorzitter NVP

Nynke werkt als verpleegkundig specialist GGZ bij het VIP team van GGZ Friesland, dat is opgezet naar aanleiding van haar promotie onderzoek naar het belang van vroegtijdige herkenning van jongeren met een eerste psychose. Nynke heeft als uitgangspunt sociale inclusie, uitgaan van de sociale rollen van een jongere met een psychotische kwetsbaarheid en daarbij aansluiten in de behandeling. Ze is tevens opleider voor de verpleegkundig specialisten GGZ binnen GGZ Friesland en VNN en werkzaam als lector Zorg & Innovatie in de Psychiatrie aan de NHL Stenden Hogeschool.

Pieter Kantebeen

Pieter werkt sinds 2013 voor het VIBE (VIP team) van GGzE in Eindhoven als psychiater en manager. Vroeg signaleren en snel behandelen van psychotische klachten is bewezen effectief. Daarom is Pieter  er ook van overtuigd dat een snelle en goede start door echte aandacht, goede diagnostiek en het in kaart brengen van zoveel mogelijk factoren die een rol kunnen spelen bij een psychose, noodzakelijk zijn om een goede geïntegreerde behandeling met goed herstel tot stand te laten komen. Dit moet leiden tot een persoonlijk plan van aanpak, waarbij de cliënt (en naasten!) zoveel mogelijk leren omgaan met klachten en herstellen in sociale rollen. Deze groep van voornamelijk jongere mensen verdient meer aandacht, juist omdat er ook zoveel winst voor de toekomst te behalen valt.

Liesbeth de Lange

Liesbeth werkt sinds 12 jaar met veel plezier en passie als psychiater bij het VIP team van Mentrum in Amsterdam, en is daarnaast ook manager behandelzaken. Haar voornaamste VIP doel is dat de jongere zo snel mogelijk de draad van het leven weer oppakt en gewoon doorgaat met haar of zijn ontwikkeling richting zelfstandigheid binnen de maatschappij. Liefst met zo min mogelijk specialistische hulp daarbij. VIP behandeling is vooral het normaliserend coachen van de jongere in het (her)vinden van de eigen krachten en kwaliteiten. Het is goed als de jongere de psychotische episode of kwetsbaarheid een plek geeft, en er rekening  mee leert te houden, om vervolgens samen met belangrijke anderen de ingeslagen weg weer te vervolgen. Die visie draagt Liesbeth zoveel mogelijk uit.

Fred Marquenie

Fred Marquenie is in 2004 in Utrecht gestart met het ontwikkelen van een team gericht op de behandeling van jongeren met een eerste psychose, hetgeen resulteerde in 'ABC-voor jongeren met een psychose kwetsbaarheid'. Vragen rondom participatie zijn de basis van de herstelondersteuning in dit team. Implementatie van de rehabilitatie methodiek (IRB), van familie- of naastbetrokkenenbeleid en het vorm geven aan een peer support omgeving waar peers (ervaringsdeskundigen) een waardevolle bijdrage leveren aan het herstel van lotgenoten, zijn eveneens belangrijke aandachtsgebieden voor Fred. Over zijn lidmaatschap van de Commissie NVPzegt hij: “Ik ben onder de indruk van de power die jongeren tonen om de draad weer op te pakken na een ingrijpende levenservaring als een psychose. Die power om ondanks die ervaring het leven weer vorm te geven. Daar een bijdrage aan leveren, ook in het NVP, is een belangrijke drijfveer voor mij.”

Mirjam Rutgers

Mirjam  is sinds 2003 werkzaam in de psychose-zorg, eerst als verpleegkundige op een klinische afdeling, later als sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG in Groningen. Het werken met mensen met een psychose vind Mirjam spannend en uitdagend: “Vooral het goed inleven in de situatie en me verdiepen in de betekenis van de psychose vind ik belangrijk. De uitdaging daarbij is het onderhouden van contact met de patiënt en diens netwerk en het zorgdragen voor goede behandeling in alle levensfasen. Zo werken we gezamenlijk toe naar maximaal herstel.” Mirjam ziet ernaar uit om de komende jaren met haar werk in de NVP een bijdrage te leveren aan kwalitatief goede en bereikbare zorg voor jongeren die te maken krijgen met een psychose.

Widel van Son

Widel werkt als klinisch psycholoog in het VIP-team van GGNet in Apeldoorn. Sinds de start van het team in 2013 is zij lid van het NVP. Voor haar is de uitwisseling van kennis en ervaring, en het volgen van nieuwe ontwikkelingen van wezenlijk belang voor een goede vroege psychosezorg. Widel: "Een attitude van herstelgericht werken en een open geest en hart  voor de betekenis van wat mensen meemaken tijdens een psychose staan voor mij bovenaan. Dat vind ik heel belangrijk!" De komende periode is Widel onder meer actief in de werkgroep voor aanpassing van de regeling voor rijgeschiktheid bij psychose.

Dorothé van Slooten, ondersteuner NVP

Na 25 jaar in Maastricht gewoond en gewerkt te hebben, werkt Dorothé sinds augustus 2015 bij Kenniscentrum Phrenos. Vandaaruit ondersteunt zij het NVP, een klus die haar na aan het hart ligt. “Jonge mensen staan aan het begin van hun leven en midden in de opbouw van een eigen identiteit en zelfstandig bestaan. Als daar een knik in komt, kan dat grote gevolgen hebben. Daarom is goede, intensieve en accurate zorg in die eerste fase zo elementair. Ik vind het erg fijn om daaraan mee te werken, ook omdat ik in mijn privéleven van heel dichtbij heb gezien hoe ingrijpend psychose kan zijn, zeker bij jonge mensen.”

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.