Netwerk Vroege Psychose

Wil je kennis en expertise uitwisselen met collega's en andere leden van het NVP, die net als jij bezig zijn met de zorg voor mensen met een vroege psychose? Wil je weten wat er op dit moment allemaal speelt op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, vroegdetectie, behandeling, herstel en participatie bij vroege psychose? Wil je weten welke interessante activiteiten je kunt bezoeken rondom dit thema? Wil je die Powerpointpresentatie van de Netwerkconferentie nog even inkijken?  Dan ben je hier aan het goede adres!

 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"111951"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"1","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":true,"carouselAutoPlay":true,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

Welkom op het digitaal platform Kenniscentrum Phrenos

Welkom! Met dit digitaal platform wil Kenniscentrum Phrenos de kennisuitwisseling verbeteren voor leden van het Netwerk Vroege Psychose.

Het Platform wordt beheerd door medewerkers van Kenniscentrum Phrenos. Phrenos is echter niet verantwoordelijk voor hetgeen leden plaatsen, noch kan zij daarvoor aansprakelijk gesteld worden. Kenniscentrum Phrenos behoudt zich het recht voor om reacties, bedoeld om auteur of betrokken personen of bedrijven in negatief daglicht te stellen, te verwijderen.

Wil je meer weten over Kenniscentrum Phrenos, ga dan naar www.kenniscentrumphrenos.nl