Herstel voor Iedereen

Over ons platform

  • Ons actieplatform Herstel voor iedereen! is een actieve inspirerende werkplaats van en voor patiënten, professionals en wetenschappers in de GGZ. Het platform is de plaats waar we concrete plannen uitwisselen, elkaar adviseren en aanspreken op resultaten.
  • Wij willen de positie van mensen met een ernstige psychische aandoening helpen verbeteren. We hebben de ambitie om voor deze groep in 3 jaar 30% meer herstel te verwezenlijken.
  • Er is al veel gesproken over meer herstel voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Nu is het tijd voor concrete actieplannen die we praktisch uitvoeren en waarvan we de resultaten meten.
  • Om te zien of onze actieplannen ook daadwerkelijk werken, gebruiken we een monitor. De monitor geeft snel en duidelijk antwoord op de vraag of de uitgevoerde actieplannen ook de gewenste effecten hebben.
  • Ons actieplatform wordt ondersteund door Kenniscentrum Phrenos.

 


Nieuw op onze website

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Nieuw op onze website","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"176286"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"dateType":"classic","showImages":true,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Cookie-instellingen