Blogs & vlogs

Wat houdt ons bezig?

 • Maarten van Veen: Meer muziek in herstel

  11-10-2019

  'Songs zijn een prachtig middel om de herstelverhalen te vertellen. Samen met mensen die last hebben gehad van psychiatrische problemen, maar een manier hebben gevonden om ermee te leven, schrijf ik een tiental nieuwe nummers.'

  'De nummers krijgen op 2 manieren een vervolg. Er worden opnames gemaakt die samen op een album komen. Maar de nummers vormen samen ook een liedjesprogramma dat ik ga uitgevoeren binnen GGZ instellingen.' 

  Maarten van Veen tijdens de werkconferentie 19 juni 2019

   

 • Jeanet Nieuwenhuis: We overvragen onze patiënten

  13-09-2019

  'Uit ons onderzoek blijkt dat bij 4 van de 10 patiënten met EPA sprake is van zwakbegaafdheid of een lvb. Daar moeten we in onze behandeling rekening mee houden omdat ook voor deze groep volledig maatschappelijk en persoonlijk herstel mogelijk is.'

  'Wanneer we hier geen rekening mee houden overvragen we onze patiënten zonder dat door te hebben. Als het gaat om 40% van 180.000 patiënten dan gaat het om een hele grote groep.'

  Jeanet Nieuwenhuis tijdens de werkconferentie van 19 juni 2019.

 • Wilma van Langen: Houd meer rekening met de emotionele ontwikkeling

  06-09-2019

  'Zo'n 30 tot 40 procent van de patiënten met epa hebben ook lvb en daar zul je rekening mee moeten houden in je begeleiding en behandeling. Dat geldt ook voor de emotionele ontwikkeling. Meestal is die van hetzelfde niveau als het cognitieve niveau.

  Het IQ zegt iets over wat mensen kunnen en de emotionele onwtikkeling over wat mensen aankunnen'.

  Wilma van Langen tijdens de werkconferentie van 19 juni 2019.

 • Amna Haji: Creëren van vrije ruimte is een van de kerntaken en uitgangspunt van ervaringswerk

  10-05-2019

  Wanneer mensen in een peer-omgeving komen, dan is het delen van de ervaren ontwrichting zoals neergeslagen in een diagnose wat in eerste instantie verbindt. De ROZE OLIFANT, de in de diagnose omschreven aandoening die aanwezig is in de levens van mensen bij wie psychiatrische problematiek speelt. 

  Vanuit de maatschappij wordt er veel gesproken over de psychiatrische patiënt, maar vaak niet met de mensen zelf. En als er wel met de mensen wordt gesproken dan gaat het alleen maar over het deel wat kwetsbaar is. Want zo’n ROZE OLIFANT is best groot. Dat maakt het voor de mensen moeilijk om die altijd aanwezige ROZE OLIFANT bespreekbaar te maken.                                                                               

  En dan komen ze in een omgeving waar de ROZE OLIFANT niet wordt ervaren als anders zijn. De vrije ruimte waar de ROZE OLIFANT wel bespreekbaar is. Door te delen geven mensen betekenis aan hun ervaring, aan de ontwrichting. En mogen de emoties er zijn zonder oordeel en ontstaat er ruimte voor begrip en gezamenlijke ondersteuning. Het mogen delen is leidend, je kunt  zelfs zeggen helend.  

  Naarmate mensen langer in een peer-omgeving verkeren, neemt de kans toe dat er een kanteling plaats gaat vinden. De diagnose krijgt een andere plek. Je ziet mensen (weer) hoop krijgen en leren van elkaars ervaringen. Ze ervaren groei van zelfvertrouwen (eigenwijsheid) en worden mondiger. Hun zelfbeeld verandert en ze zoeken steun in hun omgeving.

  De peer-omgeving, de vrije ruimte is niet statisch, maar juist bewegelijk en ondersteunend aan het herstelproces.  Vrije ruimte  waar talenten en het verkennen van wat mogelijke is leidend zijn.  In die vrije ruimte kunnen cliënten zelf bepalen hoe zij hun herstelproces vormgeven.   

  Bekjk de presentatie van Amna Haji tijdens de werkconferentie 11 maart 2019.

 • Enno Trompert: Neem familie-ervaringsdeskundigheid volledig op. Punt!

  03-05-2019

  'Ik ben zelf cliënt en ook naaste van een cliënt. Daarbij loop ik er steeds meer tegenaan dat er heel weinig wordt gedaan aan familie-ervaringsdeskundigheid. En ik merk ook steeds meer hoe belangrijk het is dat familie een rol kan spelen in het herstel.

  Mijn oproep is: Neem familie-ervaringsdeskundigheid ook volledig op in Herstel voor Iedereen!'
   

  Enno Trompert  tijdens de werkconferentie van 11 maart 2019.

 • Sietse Oukes: Eigen kracht geeft macht

  03-05-2019

  'Na de zelfdiagnose op het world wide web 
  Zei ik dokter, ik weet wel wat ik heb
  Zij zegt meneer
  Dat lijkt mij toch mijn werk

  Oh en ik huilde soms liggend in mijn bed
  Betutteld en als een zieke weggezet
  Maar ik dacht
  Ik ben ook nog mens
  En op een dag werd ik wakker
  En ik nam de regie'
   

  Sietse Oukes  tijdens de werkconferentie van 11 maart 2019.

 • Olena Trompert: Ontneem elkaar het kleine bloemetje niet

  03-05-2019

  'Mijn boodschap is dat het theater begint bij de kapstok. En dat is hetzelfde in de zorg. Daar begint het ook bij de manier waarop je wordt ontvangen. 

  Ik word bij de receptie van de ggz anders behandeld dan bij de tandarts. We hebben dus nog een lange weg te gaan bij de bestrijding van stigma. Gewoon leven is niet genoeg. Een mens heeft zonneschijn, vrijheid en een klein bloemetje nodig. Ontneem dat elkaar niet.'

  Olena Trompert  tijdens de werkconferentie van 11 maart 2019.

   

 • Miriam Leunig: Wat ik nodig had en waar ik naar toe wilde

  03-05-2019

  'Ik heb in de afgelopen 25 jaar heel veel behandelplannen gevolgd. Ik mocht vele zorgpaden opwandelen.

  Tot een nieuwe behandelaar met eigen ervaringdeskundigheid me uitdaagde een eigen behandelplan te maken.  Ik dacht: maar dat ging jij toch doen? Ik werd geprikkeld om na te denken wat ik nodig had en waar ik naar toe wilde en hoe ik dat dan zou gaan doen.'

  Miriam Leunig  tijdens de werkconferentie van 11 maart 2019.

   

 • Arie Kars: Een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen

  03-05-2019

  'Familie en naasten kennen het wel en wee van de patiënt en hebben heel veel belangrijke informatie waar patiënt en professional hun voordeel mee kunnen doen.

  We hebben ons bij de behandeling van de ziekte van onze zoon heel vaak niet gehoord en niet gezien gevoeld. Gelukkig is dat in de zorg inmiddels aan het veranderen.'

  Arie Kars tijdens de werkconferentie van 11 maart 2019.

   

 • Russel Cummins: Vertrouwen niets meer en niets minder

  03-05-2019

  'Wat is nu eigenlijk vrije ruimte? Dat is vertrouwen. Niets meer en niets minder. En daar tegenover staat wantrouwen. Wantrouwen naar de patiënt.

  Nog te vaak worden patiënten en ervaringsdeskundigen gezien als hun diagnose, niet als mens.'

  Russel Cummins tijdens de werkconferentie van 11 maart 2019.