Belangrijke modellen

Netwerkpsychiatrie verbindt de initiatieven van de afgelopen jaren om de behandeling en zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen te verbeteren. Lees meer over deze initiatieven


 

Submenu

Netwerkpsychiatrie

Welkom!

Dit is het platform van netwerkpsychiatrie.

In het kort gaat netwerkpsychiatrie over (het stimuleren van) eigen regie en empowerment van cliënten/burgers, samen met naasten en in samenwerking over domeinen (ggz en sociaal domein) heen. Positieve gezondheid en herstelondersteunende zorg vormen de uitgangspunten voor de uitvoering en organisatie van de zorg en ondersteuning. Dit noemen we netwerkpsychiatrie op microniveau.
Daarnaast gaat netwerkpsychiatrie over het organiseren van randvoorwaarden waardoor professionals hun werk op deze manier kunnen uitvoeren en over samenwerking binnen en tussen instellingen. Dit noemen we netwerkpsychiatrie op mesoniveau.
Ten slotte is het van belang dat door middel van landelijke afspraken tussen diverse partijen (o.a. ggz-instellingen, instelilngen voor beschermd wonen en begeleiding, UWV, gemeenten, verzekeraars) de professionals hun werk goed kunnen doen en dat instellingen gaan samenwerken in de uitvoering van de zorg en ondersteuning. Dit noemen we netwerkpsychiatrie op macroniveau. 

Het doel van netwerkpsychiatrie is het vergroten van empowerment van cliënten/burgers, en het verbeteren hun gezondheid op de diverse levensgebieden (positieve gezondheid). Hieronder staat netwerkpsychiatrie meer uitgewerkt, inclusief de visie, het doel en de missie.

Bekijk de animatie (Krijgt u het filmpje niet in beeld, ga dan naar Cookie-instellingen in de footer van deze pagina en accepteer cookies van derden of bekijk het op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=zGdJCiNijwk&t=1s)

Netwerkpsychiatrie in een notendop

  • Netwerkpsychiatrie vertegenwoordigt een visie op het ontstaan, voortduren, behandelen en herstel van psychische problematiek.
  • Vanuit deze visie streeft ze naar een werkwijze die behandeling en begeleiding voor mensen met (ernstige) psychische aandoeningen sterk verbindt.  
  • Op het niveau van de cliënt betekent het een duurzame samenwerking tussen cliënt, naastbetrokkenen en (zorg)professionals (het microsysteem).
  • Op het niveau van voorzieningen betekent het verbinding en samenhang tot stand brengen in het netwerk van somatische, psychiatrische en sociale voorzieningen waarvan een cliënt gebruikmaakt.  
  • Cliënten hebben de regie op hun behandeling en zorg of (her)krijgen die zo snel als mogelijk. 

Visie

Herstel gaat over het opbouwen van een zinvol en bevredigend leven, gedefinieerd door de persoon met ernstige psychische klachten zelf, het liefst met zo min mogelijk symptomen en beperkingen en levend in een voor hem of haar betekenisvolle context. Dat vergt een andere manier van organiseren van zorg, begeleiding en ondersteuning: direct in een netwerk rondom de cliënt (en zijn naasten).

Netwerkpsychiatrie streeft ernaar een stabiel (in)formeel netwerk om de cliënt heen te creëren, waardoor herstelprocessen zich kunnen ontwikkelen met zo min mogelijk schade door discontinuïteit van zorg.

We schakelen daarbij al onze kennis en ervaring in: uit de wetenschap, maar ook professionele praktijkkennis en ervaringskennis.

Doel en missie

Doel is om mensen met (ernstige) psychische aandoeningen door het hele netwerk aan voorzieningen heen, steeds de best mogelijke en passende behandeling, begeleiding en ondersteuning te bieden. De missie is om kansen op gezondheid en herstel zo groot mogelijk te maken.

Werkgroep Netwerkpsychiatrie

Het begrip ’netwerkpsychiatrie’ is uitgewerkt door een aantal initiatiefnemers uit de ggz, in samenspraak met ervaringsdeskundigen, naasten en mensen uit het psychiatrische en het sociale domein. Dankzij de inspanningen van velen is in november 2020 het boek verschenen.

Meer over het boek
Het werk-en leerboek is een initiatief van de werkgroep Netwerkpsychiatrie, waaruit een brede redactie is gevormd: Niels Mulder, Philippe Delespaul, Jaap van Weeghel, Frits Bovenberg Hans Kroon, Eva Leeman, Bram Berkvens en Tom van Mierlo. Uitgever is De Tijdstroom I Boom, in Amsterdam. 
Het boek Netwerkpsychiatrie

Cookie-instellingen