Onlangs verscheen het boek Netwerkpsychiatrie: Samenwerken aan herstel en gezondheid bij Boom uitgevers Amsterdam. Lees meer


Vragen? Mail naar Gerdie Kienhorst  (contactpersoon redactie). 


 

Netwerkpsychiatrie

Welkom!

Dit platform is door de werkgroep Netwerkpsychiatrie in het leven geroepen ter introductie van het begrip Netwerkpsychiatrie. Het heeft een open deel en een besloten deel. De werkgroep organiseerde op 28 maart 2019 een invitational conference om de ideeën rond netwerkpsychiatrie verder uit te werken en het draagvlak te verbreden. Deelnemers aan deze werkconferentie konden in de aanloop naar de conferentie inloggen op het besloten deel van dit platform. En op die manier meedenken over de inhoud van het boek Netwerkpsychiatrie.  

Netwerkpsychiatrie in een notendop

  • Netwerkpsychiatrie vertegenwoordigt een visie op het ontstaan, voortduren, behandelen en herstel van psychische problematiek.
  • Vanuit deze visie streeft ze naar een werkwijze die behandeling en begeleiding voor mensen met (ernstige) psychische aandoeningen sterk verbindt.  
  • Op het niveau van de cliënt betekent het een duurzame samenwerking tussen cliënt, naastbetrokkenen en (zorg)professionals (het microsysteem).
  • Op het niveau van voorzieningen betekent het verbinding en samenhang tot stand brengen in het netwerk van somatische, psychiatrische en sociale voorzieningen waarvan een cliënt gebruikmaakt.  
  • Cliënten hebben de regie op hun behandeling en zorg of (her)krijgen die zo snel als mogelijk. 

Visie

Herstel gaat over het opbouwen van een zinvol en bevredigend leven, gedefinieerd door de persoon met ernstige psychische klachten zelf, het liefst met zo min mogelijk symptomen en beperkingen en levend in een voor hem of haar betekenisvolle context. Dat vergt een andere manier van organiseren van zorg, begeleiding en ondersteuning: direct in een netwerk rondom de cliënt (en zijn naasten).

Netwerkpsychiatrie streeft ernaar een stabiel (in)formeel netwerk om de cliënt heen te creëren, waardoor herstelprocessen zich kunnen ontwikkelen met zo min mogelijk schade door discontinuïteit van zorg.

We schakelen daarbij al onze kennis en ervaring in: uit de wetenschap, maar ook professionele praktijkkennis en ervaringskennis.

Doel en missie

Doel is om mensen met (ernstige) psychische aandoeningen door het hele netwerk aan voorzieningen heen, steeds de best mogelijke en passende behandeling, begeleiding en ondersteuning te bieden. De missie is om kansen op gezondheid en herstel zo groot mogelijk te maken.

Werkgroep Netwerkpsychiatrie

Het begrip ’netwerkpsychiatrie’ is uitgewerkt door een aantal initiatiefnemers uit de ggz, in samenspraak met ervaringsdeskundigen, naasten en mensen uit het psychiatrische en het sociale domein. Dankzij de inspanningen van velen is in november 2020 het boek verschenen.

Meer over het boek
Het werk-en leerboek is een initiatief van de werkgroep Netwerkpsychiatrie, waaruit een brede redactie is gevormd: Niels Mulder, Philippe Delespaul, Jaap van Weeghel, Frits Bovenberg Hans Kroon, Eva Leeman, Bram Berkvens en Tom van Mierlo. Uitgever is De Tijdstroom I Boom, in Amsterdam. 
Het boek Netwerkpsychiatrie

Cookie-instellingen