De modellen die netwerkpsychiatrie verbindt

Netwerkpsychiatrie verbindt de initiatieven die er de laatste jaren zijn geweest om de behandeling en zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen te verbeteren. Denk aan initiatieven zoals: FACT-teams, resourcegroepen, intensieve behandeling thuis (IHT-model), high & intensive care (HIC-model), active recovery triade (ART) en peer supported open dialogue (POD). Maar ook aan de sociale wijkteams van de gemeente, herstelacademies, respijthuizen en sociale werk- en woonvoorzieningen.
De rode draad in deze initiatieven is dat ze proberen bij te dragen aan het persoonlijk, klinisch en maatschappelijk herstel van mensen met ernstige psychische aandoeningen. De hoeveelheid van deze initiatieven maakt het echter ook onoverzichtelijk en geeft het risico op versnippering.

Hieronder vind je links naar websites van deze initiatieven.

Cookie-instellingen