Evelyn Wannet: Kun je commercieel en idealistisch tegelijk zijn?

Joyce Huls October 16, 2018 642 keer bekeken 0 comments

Evelyn Wannet is mededirecteur/eigenaar van Twomorrow. Na haar academische opleiding begon Evelyn bij een ICT multinational. Maar ze miste de mix van menselijke maat en maatschappelijke relevantie. Daarom koos ze voor de GGz, met de ambitie om meer cliënten de weg naar betaald werk te laten bewandelen.

Sinds begin januari van dit jaar zijn we aan de slag bij een grote GGZ-instelling in het oosten van het land, om tijdens intake het onderwerp Werk & Inkomen plaats te geven. Aanleiding vormt het verlies van werk of inkomsten uit een tijdelijke (arbeidsongeschiktheid)uitkering tijdens behandeling in de Specialistische GGZ. Omdat we expertise hebben opgebouwd op het gebied van wet- en regelgeving en arbeidstoeleiding van mensen met een psychische kwetsbaarheid , geven we advies aan cliënt en behandelaar om al dan niet direct aan de slag te gaan en wat de urgentie is.

Niet iedereen is blij met onze aanwezigheid tijdens het intakeproces. En we zijn verdacht … In een gesprek met een zorgprofessional kwam het hoge woord er uit ‘maar jullie zijn natuurlijk ook commercieel’. Benadrukt door duidelijke non-verbale signalen. Fronsen. Achterover leunen, zijn armen over de borst en benen over elkaar gekruist. En, mijn interpretatie, een bedenkelijke ietswat triomfantelijke blik in de ogen.

Wat is dat toch?

Dat er gevoelsmatig een spanning kan zitten tussen zorg en commercie, begrijp ik. En een kritische houding, prima. Maar ons normbesef en onze ambitie reiken wel verder dan geld verdienen over de rug van kwetsbare cliënten. Wij vinden het van essentieel belang dat cliënten mee (mogen) doen op de arbeidsmarkt. Niet in de laatste plaats omdat iedere keer weer uit onderzoek blijkt dat een 29% van de doelgroep (en zelfs 65% onder jongeren) een arbeidswens heeft. 80% van deze mensen heeft echter geen betaalde baan. Kortom, een wereld te winnen.

Na 10 jaar hebben we in gezamenlijkheid met bovengenoemde GGZ-instelling besloten om de arbeidstoeleiding naar betaald werk op een commerciële en resultaatgerichte wijze te organiseren. Een bewuste keuze om allebei te doen waar we goed in zijn. En met resultaat: nog nooit is de uitstroom naar betaald werk van mensen met een (Ernstige) Psychische Aandoening zo hoog geweest. De kwaliteit van de dienstverlening is er op verbeterd, zo bevestigt Kenniscentrum Phrenos in de auditrapportage van september 2018. En nog veel belangrijker: cliënten waarderen onze dienstverlening met gemiddeld 8.2.

Wat vindt u? Kunnen idealistische en commerciële belangen samen gaan?

 

0  Comments

Cookie settings