Dorothé van Slooten: Blije en geïnspireerde mensen in pilot MoVIT

ProfielfotoDorothé van Slooten October 23, 2017 370 keer bekeken 2 comments

Dorothé van Slooten is gezondheidswetenschapper en als senior stafmedewerker Vroege Psychose en Innovatie verbonden aan Kenniscentrum Phrenos. Zij is tevens ondersteuner van het Netwerk Vroege Psychose. Klik hier voor meer informatie over Dorothé.

Soms zijn er van die bijeenkomsten waar je blij van wordt. Ik dan toch. Je zou daar op kunnen antwoorden dat mijn enthousiasme snel ontbrandt. En dan geef ik je schoorvoetend gelijk. Maar blij worden, zo’n fijn gevoel dat nog lang na ijlt, ook als de waan van alledag je weer opslokt… Nee, dat is ook voor mij niet algemeen.

Gisteren ging de pilot MoVIT van start. MoVIT staat voor Model Voor Intercollegiale Teamuitwisseling. Vanuit het Netwerk Vroege Psychose werd de vraag naar teamuitwisseling in 2015 gesteld en kenniscentrum Phrenos ging met deze vraag en een subsidie van het NKO (Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz) aan de slag. Een inspirerende reflectie moest het worden, waarin leren van elkaar centraal staat, zonder dat mensen in de examenstand moeten.

De energie van de naam MoVIT is best lekker (I like to move it, move it…) en dat past ook. MoVIT staat namelijk voor een leuke triadische uitwisseling. Tijdens een middag ergens in het land komen vertegenwoordigers van twee VIP- (of andere) teams bijeen voor een kijkje in elkaars keuken. Triadisch betekent in dit verband dat het team bestaat uit cliënten, naasten, maatschappelijke partners en professionals. Een bont gezelschap dus.

En dat merkten we ook. Het gesprek stokte geen moment en uitroepen van “Oh, doen jullie dat zo, wat leuk!” of “Dat is een goed idee, dat pakken wij ook (weer) op.” waren niet van de lucht. Gespreksleiders Suzan en Mirjam hadden een flinke klus met het bewaken van de tijd, want uitwisseling met een verwant team van een andere organisatie blijkt ontzettend op de spraak te werken.

Ook de cliënt, naaste en maatschappelijke partner waren blij met de middag. Behalve dat het ontspannend en toch actief was, vond men de verschillende perspectieven goed. Er ontstond meer begrip en inzicht. Mooi detail: in de actiegroep die de uitkomsten van de middag voor het ene team verder gaat uitwerken en invoeren, hebben de genoemde cliënt en naaste zitting. Tja, dan word ik heel blij…

Vanmiddag kreeg ik een mailtje van het hoofd behandeling van één van de teams. Hij had het team gesproken. Hij schreef: “Vanmorgen blije teamleden bij de overdracht, helemaal geïnspireerd door MoVIT. Klonk heel goed, well done!”

Dus huppel ik nog even door. Zeker nog tot vanavond. En waarschijnlijk nog daar voorbij…

2  Comments

Widel van Son October 25, 2017

Wat mooi dat MoVIT zo goed werkt en naar twee kanten inspireert!

Nienke Boonstra November 01, 2017

mooi om op deze manier ervaring en kennis uit te wisselen! schiet er vaak bij in door de eigen drukte. Zouden we meer kunnen doen!

Cookie settings