VIP even zinvol na het 35ste jaar

July 06, 2020 23 keer bekeken 0 comments

In Engeland worden al bijna twintig jaar vroege-interventie-programma’s aangeboden, aanvankelijk alleen voor 14- tot 35-jarigen met een Eerste Psychotische Episode (EPE). Sinds 2016 kunnen ook 35-plussers van het VIP-aanbod gebruik maken.

In een Engels onderzoek werd gekeken of er tussen de groep 35-minners en de groep 35-plussers die van VIP-diensten gebruik maken verschillen zijn op sociaal-demografisch, klinisch en fysiek gebied.

Hoewel wel verschillen tussen de 35-min en de 35-plus groep werden gevonden, werden er geen factoren gevonden die een fundamentele invloed hebben op de klinische uitkomsten van de cliënten op het gebied van de farmacologische en de psychologische interventies en noodzakelijke ondersteuning naast het VIP-aanbod (zoals opnames).

De verschillen zijn te verklaren uit sociale factoren: de 35-plussers bevinden zich in een andere levensfase met andere behoeftes als 35-minners. De 35-plussers hadden een hoger cholesterol, woonden vaker samen, hadden vaker kinderen en hadden vaker werk gehad dan de 35-minners. De 55-plussers namen significant vaker deel aan psychologische therapieën dan de anderen.

Bij het VIP-aanbod zal meer rekening gehouden moeten worden met de behoeftes die bij de levensfase van de cliënt horen.

Lees hier de samenvatting of download hier het volledige onderzoek.

O'Driscoll C, Free K, Attard A, Carter P, Mason J, Shaikh M. (2019). Transitioning to age inclusive early intervention for psychosis. Early Interv Psychiatry. 2019 Nov 19.

0  Comments

Cookie settings