Verhoogd risico op niet-affectieve psychoses voor vluchtelingen

June 15, 2020 6 keer bekeken 0 comments

Uit enkele meta-analyses is naar voren gekomen dat migranten een verhoogd risico op psychoses hebben. In een Duitse systematische review en meta-analyse werd gezocht naar het relatieve risico (RR) van niet-affectieve psychoses bij vluchtelingen.

De primaire uitkomstmaat was het gepoolde relatieve risico op niet-affectieve psychosen bij vluchtelingen in vergelijking met het RR bij de allochtone bevolking van het ontvangende land. Ook werden vergelijkingen gemaakt met niet-gevluchte migranten.

Uit studies uit Denemarken, Zweden, Noorwegen en Canada werd bij vluchtelingen een significante toename gevonden van het risico op schizofrenie en andere niet-affectieve psychotische stoornissen in vergelijking met zowel de allochtone bevolking als de ‘gewone’ migranten. Vluchtelingen zijn extra kwetsbaar voor het ontwikkelen van psychoses door een mogelijke combinatie van tegenslagen als traumatische levensgebeurtenissen, mensenrechtenschendingen, sociale uitsluiting, armoede, beperkte toegang tot medische voorzieningen en beperkte mogelijkheden om aan het maatschappelijke leven deel te nemen.

Lees hier de volledige samenvatting.

Brandt L, Henssler J, Müller M, Wall S, Gabel D, Heinz A. (2019). Risk of Psychosis Among Refugees: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Psychiatry. 2019 Aug 14.

0  Comments

Cookie settings