Hoge mate van burn-out bij mantelzorgers

June 07, 2019 101 keer bekeken 0 comments

Velen die een eerste psychose meemaken hebben nauw contact met of leven nog samen met familieleden en krijgen vaak informele, onbetaalde zorg van hun naasten, de zogeheten mantelzorg. Uit de literatuur komt naar voren dat de mantelzorgers vaak lijden aan stress, depressie of angst en sociaal geïsoleerd zijn. Dit zou kunnen leiden tot burn-out.

Burn-out wordt in drie domeinen (schalen) gemeten, namelijk emotionele uitputting,  depersonalisatie en verminderde motivatie en tevredenheid. In deze Britse studie werd in kaart gebracht hoe vaak mantelzorgers aan burn-out lijden en hoe een eventuele burn-out samenhangt met hun beoordeling van hun dagelijkse zorgervaring en welzijn. De mantelzorgers in dit onderzoek waren meestal vrouw en een ouder van de persoon met een vroege psychose. De meeste mantelzorgers leefden bij de persoon waarvoor ze zorgden.

Voor alle drie de schalen werd bij de deelnemers een hoge burn-out vastgesteld: 58% leed aan emotionele uitputting; 31% had last van depersonalisatie en 43% was ontevreden over het eigen persoonlijke leven. Een hoge burn-out op alle drie de schalen samen werd vastgesteld bij 16% van de deelnemers. Er werd een significant verband gevonden tussen enerzijds een hoge mate van burn-out en anderzijds ervaren zorglast, afgestompt affect en geringe mate van ervaren welzijn.

Lees hier de samenvatting.

Onwumere J, Sirykaite S, Schulz J, Man E, James G, Afsharzadegan R, Khan S, Harvey R, Souray J, Raune D. (2018). Understanding the experience of "burnout" in first-episode psychosis carers. Compr Psychiatry. 2018 May;83:19-24.

0  Comments

Cookie settings