Psychose-achtige ervaringen bij gezonde jongeren door onveilige hechting

11-02-2019 34 keer bekeken 0 reacties

Terwijl tussen de 0,4% en 0,7% van de wereldbevolking aan de criteria voor schizofrenie voldoet, blijken jaarlijks rond de 7,2% van volwassenen psychose-achtige ervaringen (PLE’s) te hebben, subsyndromale ervaringen die in de buurt komen van symptomen bij psychotische stoornissen.

Een theoretisch model om de ontwikkeling van PLE’s te verklaren is het “Attachment-Developmental-Cognitive (ADC)”-model. Volgens het ADC-model hebben traumatische ervaringen die tot onveilige hechting (angstig of vermijdend) kunnen leiden ook invloed op de gevoeligheid voor psychoses middels de verstoring van de neurale connectiviteit in de hersenen.

In deze Amerikaanse studie werd het verband tussen hechtingsstijl, ontwikkeling van executieve functies en het vóórkomen van PLE’s bij een groep gezonde kinderen en adolescenten (10-21 jaar) onderzocht.

Met behulp van multiple regressie-modellen werden de verbanden geanalyseerd. Er bleek een duidelijk verband tussen grotere gebreken van de executieve functies en een grotere onveilige hechting enerzijds en het vóórkomen van positieve en negatieve PLE’s anderzijds.

Positieve PLE’s werden voorspeld door minder zicht hebben op de invloed van gedrag, taken makkelijk kunnen afmaken, problemen met emotieregulatie en impulscontrole en angstige onveilige hechting. Negatieve PLE’s werden voorspeld door problemen met wisselen van aandacht en overgang van situaties en een angstige onveilige hechting.

Lees hier de samenvatting.

Blair MA, Nitzburg G, DeRosse P, Karlsgodt KH. (2018). Relationship between executive function, attachment style, and psychotic like experiences in typically developing youth. Schizophr Res. 2018 Mar 3.

0  reacties