Ervaringsdeskundigheid

In dit themanetwerk kijken we hoe we de positie van de ervaringsdeskundige in het behandelteam kunnen versterken.

We zoeken de vrije ruimte voor zelfhulp en behoud van de autonomie van de cliënt. We ontwikkelen beleid en visie op ervaringsdeskundigheid en herstel. Daarbij kijken we ook naar de rol en positie van ervaringsdeskundigen in de samenleving.

Boegbeeld

Martijn Kole is boegbeeld van het themanetwerk.

 
Martijn Kole: 'Ik ben een vurig pleitbezorger voor een fundamentele paradigmaverandering, waarbij we wezenlijk anders naar psychisch lijden gaan kijken en naar de positie en regie die door cliënten, hun netwerk en hulpverleners wordt genomen.'
 

 

Documenten

Onderzoeken

Contact

Wil je meer informatie over dit themanetwerk, of wil je lid worden?

Werkplaats

Cookie-instellingen