POD Nederland

Opleiding POD

In verband met het coronavirus is de planning van de opleiding aangepast. Zie hieronder.

De opleiding: Wat leer je?

De opleiding Peer-supported Open Dialogue leidt je in een jaar op tot dialogisch werker in de geestelijke gezondheidszorg. Je leert de werkwijze van Peer-supported Open Dialogue (POD) in de praktijk brengen. Centraal daarbij staan de zeven principes van Open Dialogue:

 1. Onmiddellijke hulp: binnen 24 uur.
 2. Perspectief van sociaal netwerk, vanaf de eerste bijeenkomst.
 3. Flexibiliteit en mobiliteit (tijd, plaats en inhoud naar behoefte).
 4. Verantwoordelijkheid, vanaf het eerste contact.
 5. Psychologische continuïteit (zelfde team, nu en bij terugval).
 6. Tolerantie voor onzekerheid: betekenis laten ontstaan, terughoudend met diagnoses.
 7. Dialogisme: het bevorderen van dialoog staat voorop.

Om POD toe te kunnen passen ontwikkel je inzicht in de zeven principes van POD. Deze staan in de vier interne trainingsweken centraal. In twee weken ligt de nadruk op principe 6 tolerantie en principe 7 dialogisme. Je ontwikkelt de kunst van het luisteren, het vragen stellen en het reflecteren. Je leert om samen met de cliënt en zijn sociale netwerk ruimte te maken voor verschillende perspectieven, inclusief de eigen vakkennis. Vanuit de open dialoog met de andere netwerk-leden onderzoek je welke behandeling en ondersteuning aansluiten. Leidend hierbij is het principe Nothing about the client without the client. Keuzes worden gemaakt in de netwerkbijeenkomsten waar in ieder geval de cliënt altijd aanwezig is. In de andere twee weken staan de principes 1 t/m 5 meer op de voorgrond. Je ontwikkelt sensitiviteit voor het belang van de noodzakelijke veranderingen en hoe je hier zelf uitvoering aan kunt geven in balans met de huidige realiteit.

Kerncompetenties daarbij zijn:

 • Luisteren
 • Vragen stellen
 • Reflecteren
 • Relationele sensitiviteit vanuit de drie kernwaarden van POD: onvoorwaardelijke warmte, openheid en authenticiteit (zelfkennis)
 • Polyfonie en verschillende (conflicterende) perspectieven uitlokken en inbrengen
 • Professionele kennis en persoonlijke ervaringen dienstbaar maken (en daarin verdragen van verschillen van inzicht en begrip)
 • Verdragen van pijn en onzekerheid
 • Aansluiten bij de uitingen en inzichten van de leden van het netwerk
 • Organisatiesensitiviteit met het oog op het realiseren van de zeven principes in de praktijk.

Deze zijn onder andere gebaseerd op de Dialogic Practice Therapy Worksheet van Olson M. & Ziedonis D. (2015)

Voor wie?

 • Je werkt in de geestelijke gezondheidszorg (ggz, zorg en welzijn).
 • Je hebt een vooropleiding op HBO niveau of hoger ofwel een verglijkbaar werk- en denkniveau op basis van werkervaring.
 • Je bent bereid een proces van persoonlijke verdieping aan te gaan.
 • Je beheerst voldoende Engels om de deels Engelstalige literatuur te bestuderen en om in de derde week twee dagen onderwijs in het Engels te volgen.
 • Je kunt een document voorleggen waaruit blijkt dat je leidinggevende zich verbindt aan de opleiding en jou hierin zal faciliteren en ondersteunen.
 •  Je beschikt over de mogelijkheid om met een collega te oefenen in de praktijk:
  Het is daarom nadrukkelijk aanbevolen om met minimaal twee deelnemers uit één team deel te nemen aan de training aangezien je een netwerkgesprek altijd met twee POD-ondersteuners voert. Scholing van meer mensen uit één team met daarin minimaal één psychiater en één ervaringsdeskundige draagt bij aan modelgetrouwe implementatie. Voor een optimale praktijk is verbinding met de behandelpsychiatrie een voorwaarde.

Hoe leer je?

In vier interne scholingsweken krijg je een aanbod van theorie, mindfulness, veel praktijkoefeningen en reflectie in kleine supportgroepen. Buiten de vier interne opleidingsweken bestudeer je literatuur en schrijf je een aantal essays. Daarnaast oefen je in de praktijk met netwerkgesprekken (minimaal 10 gedurende het opleidingsjaar).

Studiebelasting

 • Naast deelname aan de vier interne weken besteed je zes tot acht uur per week aan voorbereiding, uitwerken van opdrachten en reflectie in je supportgroep.
 • Praktijkoefening bestaat uit het voeren van minimaal 10 netwerkgesprekken in 2020.

Wanneer en waar?

Vanwege de recente ontwikkelingen rond het coronavirus en de verscherpte richtlijnen (zowel vanuit Nederland als België waar Cadzandië mee te maken heeft) ziet het POD opleidingsteam zich genoodzaakt om de 2e opleidingsweek van 6 – 10 april aanstaande te verzetten naar een ander tijdstip. Dit betekent  dat we niet zullen starten met de 2e opleidingsweek op 6 april aanstaande. 
We gaan er vooralsnog van uit dat de opleidingsweken van 22 – 26 juni en die van 26 – 30 oktober door kunnen gaan. Omdat de in eerste instantie geplande opleidingsweek van 6 – 10 april nu wordt geannuleerd, is besloten een opleidingsweek in januari 2021 toe te voegen (zie week 4 in onderstaande planning). 

De planning van de POD opleiding wordt als volgt (zolang de maatregelen en de situatie rond het coronavirus niet wijzigen): 

Week 1                20 t/m 24 januari 2020: thema zeven principes in algemene zin. Deze week is inmiddels succesvol afgerond

Week 2                22 t/m 26 juni 2020: thema principe 6, tolerantie

Week 3                26 t/m 30 oktober 2020: thema principe 7, dialogisme

Week 4                11 t/m 15 januari 2021: thema principe 1 t/m 5

Locatie:
Cadzandië (www.cadzandie.be/nl/content/centrum)

Kosten:
De kosten bedragen €4.500 per persoon voor vier weken inclusief verblijf en eten, exclusief de reiskosten. De kosten voor de aanschaf van de verplichte literatuur zijn ca €80.

Door wie?
De opleiding wordt verzorgd vanuit Kenniscentrum Phrenos in nauwe samenwerking met POD Nederland . POD trainers zijn POD-gediplomeerden die tevens opgeleid zijn tot POD-trainer en zelf werkzaam zijn in één van de instellingen die zijn aangesloten bij POD Nederland.

De pool van Peer-supported Open Dialogue trainers bestaat uit:

Dirk Corstens (psychiater bij MET ggz),
Olaf Galisch (psychiater bji Lentis),
Martijn Kole (ervaringsdeskundige bij Lister),
Sanna Martha (ervaringsdeskundige bij Altrecht),
Jeanine van der Meijden (klinisch psycholoog bij GGz Eindhoven),
Heleen Wadman (ggz-agoog en ervaringsdeskundige bij Lentis),
Yvonne Willems (ervaringsdeskundige bij MET ggz),
Tom van Wel (psycholoog bij Altrecht),
Kwok Wong (psychiater bji GGz Eindhoven).

Zij zijn allemaal opgeleid in POD en in 2018 en 2019 geschoold als POD trainer.

Certificering, erkenning en accreditatie

De opleiding wordt afgesloten met een post-hbo certificaat. De opleiding wordt bij CPION (Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland) voorgelegd om geregistreerd te worden als erkende opleiding. Accreditatie zal ook bij de verschillende beroepsverenigingen worden aangevraagd.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marleen Oranje, contactpersoon POD-opleiding bij Kenniscentrum Phrenos: moranje@kcphrenos.nl

 

Cookie-instellingen