Welkom bij het NIPA

NETWERK INNOVATIE EN PRODUCTONTWIKKELING AUTISME

Wij zijn een landelijk netwerk van (ervaringsdeskundige) autismeprofessionals, werkzaam bij ggz-organisaties.

We maken producten voor de behandeling en begeleiding van mensen met een autismespectrumstoornis. En voor hun naasten. We ontwikkelen deproducten samen met hen. Zij weten immers als geen ander waarin zij ondersteuning willen en op welke wijze.

Thema's zoals psycho-educatie, zelfmanagment, emotieregulatie, vriendschappen, seksualiteit en opvoeden met autisme komen aan bod. Neem een kijkje in de bibliotheek autismemodules voor het gehele aanbod. 

Met deze modules willen we er aan bijdragen dat mensen met autisme de best mogelijke zorg krijgen. In de levensfasen waarin dat nodig is en op die specifieke levensdomeinen waar een zorgvraag ligt. Lees meer over het NIPA.

Cookie-instellingen