Invitational conference Netwerkpsychiatrie 28 maart 2019

Gerdie Kienhorst March 06, 2019 136 keer bekeken 0 comments

Op initiatief van Resilience+, Kenniscentrum Phrenos, F-ACT Nederland, Erasmus MC, Stichting High & Intensive Care, Platform IHT, POD Nederland, RACT, ART en het landelijk platform Herstel voor iedereen (HVI) vindt op 28 maart a.s. een invitational conference plaats.

Op de werkconferentie zal een select en gevarieerd gezelschap van betrokkenen bij de zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen aanwezig zijn en hun input geven. O.a. cliënten, familieleden, zorgprofessionals, managers, directeuren, bestuurders en financiers van de zorg, maar ook vertegenwoordigers van politie, justitie, eerstelijnszorg, woningbouwverenigingen, onderwijs en gemeenten zijn uitgenodigd.

Meedenken en meediscussiëren

Doel van de bijeenkomst is om samen na te denken over hoe succesvolle ontwikkelingen in de ggz zoals FACT, IHT, HIC, Resourcegroepen, Open Dialogue, ART, herstelacademies en in het sociale domein en het begeleid wonen zo kunnen worden verbonden dat de uitkomsten van zorg en begeleiding van mensen met ernstige psychische aandoeningen verbeteren. 

Het voorstel is om die verbinding via het begrip ‘netwerkpsychiatrie’ tot stand te brengen en in dit kader wordt gewerkt aan een werk-leerboek. Netwerkpsychiatrie wil met het realiseren van netwerkzorg bereiken dat de cliënt en zijn naasten meer continuïteit en samenhang ervaren in de beantwoording van hun zorg- en ondersteuningsbehoeften, ongeacht de specifieke vorm of methodiek die op enig moment ingezet wordt. We denken dat zij daarmee beter af zijn, wat betreft klinisch en functioneel, maatschappelijk en persoonlijk herstel (arbeidsparticipatie en sociale inclusie) en somatische gezondheid. Ook kan netwerkgericht werken een bijdrage leveren aan het voorkomen van adverse outcomes zoals verwaarlozing, overlast, armoede, acute zorgnood, zelfstigma, victimisatie en suïcide.

0  Comments

Cookie settings