Werkgroepen

Door en voor het kennisconsortium is er een kennisagenda opgesteld. Daarvan worden de thema’s Jeugd, Leefomgeving en Werk als eerste uitgewerkt. Voor elk thema is een werkgroep gevormd.

 • Werkgroep Jeugd

  Suzan Oudejans 17-08-2018 23 leden

  De werkgroep Jeugd heeft een samenleving voor ogen waarin iedereen ertoe doet, waarin inclusie de norm is en waarin kinderen eerlijke kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Daarvoor ontwikkelen, bundelen een passen we wetenschappelijke kennis over effectieve destigmatisering en sociale inclusie toe. Lees meer over Werkgroep Jeugd

  Kartrekker: Sara van der Weerd (Kenniscentrum KJP)
  True
 • Werkgroep Werk

  Suzan Oudejans 17-08-2018 29 leden

  De werkgroep Werk wil aandacht vragen voor het probleem dat stigma vormt voor arbeidsparticipatie van mensen met psychische problemen, en werken aan destigmatisering. Dat doet ze door het ontwikkelen, bundelen en toepassen van wetenschappelijke kennis in de werkcontext. Lees meer over Werkgroep Werk

  Kartrekker: Evelien Brouwers (Tranzo, Universiteit Tilburg)
  True
 • Werkgroep Leefomgeving

  Suzan Oudejans 17-08-2018 13 leden

  De werkgroep Leefomgeving wil bijdragen aan de acceptatie en inclusie van mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of verslavingsprobleem door wetenschappelijke kennis over effectieve destigmatisering en inclusie in de leefomgeving te ontwikkelen, te bundelen en toe te passen. Lees meer over Werkgroep Leefomgeving

  Kartrekker: Nicole van Erp (Trimbos-instituut)
  True