Werkgroep Werk

ProfielfotoKristien Harmsen July 18, 2019 106 keer bekeken 0 comments

De werkgroep Werk wil aandacht vragen voor het probleem dat stigma vormt voor arbeidsparticipatie van mensen met psychische problemen, en werken aan destigmatisering. Dat doet ze door het ontwikkelen, bundelen en toepassen van wetenschappelijke kennis in de werkcontext.

Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs dat het hebben van betaald werk goed is voor psychische gezondheid. Niet elke baan is goed voor ieder individu, -de ‘fit’ tussen persoon en het werk/de werkomgeving is hierin bijvoorbeeld belangrijk-, maar over het algemeen is blijkt steeds duidelijker dat het hebben van betaald werk bijdraagt aan een betere gezondheid. Onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat de psychische gezondheid verslechtert bij mensen die werkloos raken, of dat deze juist verbetert na het vinden van werk.

Ironisch genoeg, komen mensen met psychische problemen, die het meest zouden kunnen profiteren van de gezondheid-bevorderende aspecten van werk, minder gemakkelijk aan betaald werk en lopen een grotere kans op het verlies van werk dan anderen. Dit geldt zowel voor mensen met ernstige als voor mensen met lichtere, vaker voorkomende psychische problemen. Dat komt niet enkel door hun psychische gezondheidsklachten, maar ook door het stigma dat rust op psychische problemen. Onderzoek wijst bijvoorbeeld uit dat er onder werkgevers en leidinggevenden een negatief beeld bestaat van mensen met psychische problematiek. Dit negatieve beeld kan hen benadelen bij sollicitaties, promoties en andere carrièrekansen. Ook durven werknemers met psychische klachten vaak niet over hun psychische gezondheidsproblemen te praten, waardoor werkgever en werknemer de kans mislopen om door tijdelijke werkaanpassingen langdurige uitval te voorkómen. Of worden werknemers door geanticipeerde discriminatie en door zelfstigma ontmoedigd om relevante actie te ondernemen dat belangrijk is voor het verkrijgen of behouden van werk, zoals solliciteren of een opleiding volgen.

De werkgroep Werk wil aandacht vragen voor het probleem dat stigma vormt voor arbeidsparticipatie van mensen met psychische problemen, en werken aan destigmatisering. De werkgroep werkt aan een Kennisagenda Destigmatisering en Sociale Inclusie in de werkomgeving. Doel van de werkgroep is het ontwikkelen, bundelen en toepassen van wetenschappelijke kennis over effectieve destigmatisering en sociale inclusie in de werkcontext. De werkgroep werkt aan een kennisagenda, en heeft de volgende missie en visie ontwikkeld:

De missie van de werkgroep Werk van het consortium is het bevorderen van arbeidsparticipatie van mensen met psychische problemen, door:

  • Het verbeteren van kennis, attitudes en gedrag van zowel de persoon zelf, als diens werk- of re-integratieomgeving
  • Het verminderen van structurele barrières in wet-en regelgeving en cultuur
  • Door samenwerking tussen partijen uit praktijk en wetenschap, die allen hun eigen expertise en werkzaamheden hiervoor inzetten

De doelen van de werkgroep Werk van het consortium zijn:

  • Zorgen voor ontwikkeling van (wetenschappelijke) kennis die arbeidsparticipatie van mensen met psychische problemen bevordert, op het terrein van kennis, attituden en gedrag van betrokkenen Het gaat daarbij expliciet óók om preventie van verlies van werk.
  • Het delen van deze kennis tussen praktijk en wetenschap
  • Het implementeren van nieuwe kennis en tools, teneinde de arbeidsparticipatie van mensen met psychische problemen te bevorderen.

Kartrekker van de werkkgroep werk is: Evelien Brouwers (Tranzo, Universiteit Tilburg)

0  Comments

Cookie settings