Pilotonderzoek NECT-interventie

ProfielfotoKristien Harmsen July 25, 2019 101 keer bekeken 0 comments

Kenniscentrum Phrenos voert een pilotonderzoek uit waarin gekeken wordt naar de effectiviteit en de uitvoerbaarheid van de NECT-interventie in Nederland.

Narrative Enhancement and Cognitive Therapy (NECT) is een interventie gericht op het verminderen van zelfstigma bij mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hieraan wordt ook een workshop gewijd tijdens het congres All inclusive op 1 februari a.s.

De groepsinterventie NECT
De Narrative Enhancement and Cognitive Therapy (NECT)‐behandeling is ontwikkeld onder invloed van de patiëntenbeweging in de ggz. Ook kennis over de invloed van stigma op identiteitsvorming en de rol van het eigen persoonlijke narratief daarin vormden een belangrijke stimulans voor de oorspronkelijke ontwikkelaars uit Israël en de Verenigde Staten.

Bij NECT leren deelnemers ze hoe ze geïnternaliseerd stigma kunnen herkennen en hoe nadelig stigmatiserende overtuigingen zijn voor de persoonlijke identiteit. Door een eigen persoonlijk verhaal – het narratief –  kunnen ze zichzelf beter  begrijpen en merken ze dat de aandoening niet bepalend hoeft te zijn voor de eigen identiteit.

De pilot
Buitenlands onderzoek laat zien dat NECT leidt tot minder zelfstigma, meer hoop, zelfvertrouwen en
kwaliteit van leven. In Nederland is in januari deze pilot gestart voor de NECT-interventie bij drie zorgaanbieders, namelijk GGNet, Molemann Mental Health en Parnassia. De NECT-interventie wordt uitgevoerd door vijf (F)ACT-teams.
Uitvoerders van de interventie zijn GZ‐psychogen, psychiaters en klinisch psychologen, met daaraan gekoppeld een ervaringsdeskundige collega. 

In de pilotonderzoek wordt over een periode van een half jaar gekeken in hoeverre de NECT-interventie bijdraagt aan de verbetering van het persoonlijk herstel van de cliënt.
In de zomer van 2019 vindt het laatste meetmoment plaats, waarna naar schatting eind 2019 de eerste resultaten beschikbaar zullen komen.

 

0  Comments

Cookie settings