Veel zelfstigma bij ernstige psychische aandoeningen én bij autisme

Eric van den Bosch 29-01-2021 42 keer bekeken 0 reacties

Een Frans onderzoek keek naar de mate van zelfstigma bij ambulant behandelde personen met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA) of Autisme Spectrum Stoornissen (ASS).

Zelfstigma of geïnternaliseerd stigma is een proces waarbij een persoon met een psychische stoornis de negatieve stereotypen die in een cultuur aanwezig zijn op zichzelf gaat betrekken en een gestigmatiseerde kijk op zichzelf ontwikkelt. Uit Europees onderzoek blijkt dat zelfstigma bij ongeveer 42% van met mensen met schizofrenie en bij 22% van de mensen met een stemmingsstoornis voorkomt.

In dit Franse nationale cohortonderzoek werd gekeken hoe vaak zelfstigma voorkomt bij ambulant behandelde mensen met ernstige psychische aandoeningen, inclusief bipolaire stoornis (BS) en borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS), en met een autisme spectrum stoornis (ASS). Ook werd onderzocht met welke factoren verhoogd zelfstigma samenhangen.

Uit analyse bleek dat zelfstigma het sterkst (positief of negatief) voorspeld werd door de vroege stadia van persoonlijk herstel: moratorium, bewustzijn, een verleden met suïcidepogingen, inzicht, welzijn en tevredenheid met sociale relaties. Er werden geen verbanden gevonden tussen zelfstigma enerzijds en psychiatrische diagnose, cognitieve beperkingen en sociale cognitie anderzijds.

Lees hier de samenvatting.

Dubreucq et al. (2020). Self-stigma in serious mental illness and autism spectrum disorder: Results from the REHABase national psychiatric rehabilitation cohort. Eur Psychiatry. 2020 Feb 7;63(1):e13.

0  reacties

Cookie-instellingen