Verhoogde depressieve symptomen voorspellen ervaren stigma na een jaar

Eric van den Bosch 15-01-2021 24 keer bekeken 0 reacties

Mensen met schizofrenie ervaren vaak stigma en dat kan een barrière vormen voor het zoeken van hulp. Daarnaast heeft naar schatting 40% van hen een depressie. Een Amerikaans onderzoek keek naar het verband tussen ervaren stigma enerzijds en depressieve, positieve en negatieve symptomen anderzijds.

In de klinische praktijk kunnen negatieve symptomen verward worden met depressieve symptomen en er is ook een gedeeltelijke overlap, zoals anhedonie, avolitie en anergie. Ook werd onderzocht in hoeverre depressieve symptomen een mediërende factor zijn die de associaties tussen stigma en positieve en negatieve symptomen kan verklaren.

Er werd een direct verband gevonden tussen positieve symptomen op baseline en ervaren stigma na een jaar, maar een sterker indirect verband tussen beide, gemedieerd door depressie. Depressie kan als de verklarende factor worden aangewezen voor de relatie tussen positieve symptomen en stigma.

Negatieve symptomen op baseline hadden geen direct verband met stigma na een jaar, wel een indirect verband gemedieerd door depressie. Er werd ook een onafhankelijk verband tussen verhoogde positieve en negatieve symptomen en meer depressieve symptomen op baseline gevonden.

Lees hier de samenvatting.

Bornheimer LA, Tarrier N, Brinen AP, Li J, Dwyer M, Himle JA. (2020). Longitudinal predictors of stigma in first-episode psychosis: Mediating effects of depression. Early Interv Psychiatry. 2020 Feb 12.

0  reacties

Cookie-instellingen