Publiekscampagne Time To Change lijkt te werken

Eric van den Bosch 11-12-2020 34 keer bekeken 0 reacties

Sinds 2007 loopt in Engeland het nationale antistigma-programma Time To Change dat gericht is op het tegengaan van stigma en discriminatie van personen met psychische problemen. Een sociale-marketingcampagne waarbij gebruik wordt gemaakt van traditionele en sociale media is daar een onderdeel van.

De Time to Change-campagne heeft drie fases gekend: 1. 2007-2011, waarbij de campagne gericht was op de middeninkomensgroep van 25-44 jaar en een aantal speciieke groepen; 2. 2011-2016, waarbij met nieuwe financiering onder andere weer sociale marketing op dezelfde doelgroep gericht was; 3. 2016-2021, waarbij de sociale marketing gericht is op de lage- en middeninkomensgroep van 25-44 jaar en op mannen in het bijzonder. In een Engelse artikel wordt verslag gedaan van de trends tussen 2008 en 2019 bij het algemene publiek met betrekking tot hun kennis over de geestelijke gezondheid, hun houding ten aanzien van personen met een psychische stoornis en hun wens al dan niet sociale afstand te houden van personen met psychische problemen.

Uit de aard van het onderzoek is niet vast te stellen of de verbeteringen causaal zijn toe te schrijven aan de antistigma-campagne, maar waarschijnlijk is dat wel. De verschillen tussen groepen die vanaf het begin laag scoorden (mannen, lage inkomensgroepen) en de groepen die hoger scoorden (vrouwen, middeninkomensgroepen) zijn tussen 2009 en 2019 niet minder geworden, mogelijk zijn daarvoor nog gerichte wijzigingen in de campagne voor nodig.

Lees hier de samenvatting of hier het volledige onderzoek.

Henderson C, Potts L, Robinson EJ. (2020). Mental illness stigma after a decade of Time to Change England: inequalities as targets for further improvement. Eur J Public Health. 2020 Jun 1;30(3):526-532.

0  reacties

Cookie-instellingen