Hechtingsstijlen en zelfstigma

Eric van den Bosch March 15, 2019 125 keer bekeken 0 comments

Ten aanzien van mensen met psychische problemen kan er onderscheid worden gemaakt tussen publiek stigma, zelfstigma en structureel stigma. Publiek stigma is een voorwaarde voor zelfstigma, maar niet iedereen met psychische problemen ontwikkelt zelfstigma.

Dat kan met de copingstijl verband houden. In deze Engelse studie werd onderzocht of er een verband is tussen de wijze waarop iemand als kind gehecht is (veilig of onveilig) en de ontwikkeling van zelfstigma. Er worden twee onveilige hechtingstypen onderscheiden: angstige en vermijdende hechtingsstijl. De deelnemers werden via advertenties en sociale media geworven. Ze moesten in de voorgaande twee jaar persoonlijk ervaring met de GGz gehad hebben.

Het bleek dat 43% van de deelnemers hoog scoorde voor zelfstigma. Meer dan gemiddeld onder de bevolking hadden de deelnemers een angstige of vermijdende hechtingsstijl. Er werd een verband gevonden tussen zelfstigma en waargenomen publiek stigma.

Er werden echter geen significante associaties gevonden tussen een vermijdende hechtingsstijl en zelfstigma. Wel was er een sterk verband tussen angstige hechtingsstijl en zelfstigma. Er werd geen modererend effect van een onveilige hechtingsstijl op de relatie tussen waargenomen publiek stigma en zelfstigma gevonden.

Lees hier de samenvatting of download hier het hele onderzoek.

Bradstreet S, Dodd A, Jones S. (2018). Internalised stigma in mental health: An investigation of the role of attachment style. Psychiatry Res. 2018 Mar 21. pii: S0165-1781(17)31567-6.

0  Comments

Cookie settings