Gebrek aan kennis, vooroordelen en stigma belemmeren in hulpzoekgedrag

Eric van den Bosch February 15, 2019 51 keer bekeken 0 comments

Uit epidemiologische studies komt naar voren dat een groot deel van de mensen met psychische problemen geen hulp zoekt of dat heel lang uitstelt. In een Duitse studie werd onderzocht in hoeverre gebrek aan kennis, vooroordelen en discriminatie invloed hebben op hulpzoekgedrag.

Er werden onbehandelde personen met depressieve symptomen geworven via advertenties. Onderzocht werden de zelfidentificatie ten aanzien van het hebben van een psychisch probleem, bewustwording hulp nodig te hebben, de intentie om hulp te gaan zoeken en daadwerkelijk hulp gaan zoeken.

Het bleek dat 67% van de deelnemers binnen zes maanden professionele hulp had gezocht. Zelfidentificatie bleek bewustwording van behoefte aan hulp te voorspellen en bewustzijn van behoefte aan hulp bleek de intentie om hulp te gaan zoeken te voorspellen. Intentie voorspelde concreet gebruik maken van GGz-hulpverlening na zes maanden.

Stigma en vooroordelen werden geassocieerd met geringe mate van zelfidentificatie. Het hulp gaan zoeken voor psychische problemen wordt belemmerd door gebrek aan kennis, vooroordelen en stigma.

Lees hier de samenvatting.

Schomerus G, Stolzenburg S, Freitag S, Speerforck S, Janowitz D, Evans-Lacko S, Muehlan H, Schmidt S. (2018). Stigma as a barrier to recognizing personal mental illness and seeking help: a prospective study among untreated persons with mental illness. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2018 Apr 20. 

0  Comments

Cookie settings