Deelnemers

Add marker on the map

Edit marker on the map

Het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie bestaat uit meer dan 30 deelnemende organisaties. Deze organisaties hebben door de ondertekening van het mission statement hun commitment uitgesproken om naar vermogen en op eigen wijze bij te dragen aan deze infrastructuur voor systematische en duurzame kennisontwikkeling. Tevens doet een aantal organisaties een financiële bijdrage ter dekking van de kosten van de organisatorische ondersteuning.

Hiermee dragen de partijen bij aan een krachtige infrastructuur voor wetenschappelijk onderzoek en kennistoepassing, ten behoeve van acceptatie en inclusie van mensen met psychische en/of verslavingsproblemen in de Nederlandse samenleving.

Add a marker to the map.
Click anywhere on the map to select a location or search by address or postal code.


…OR click somewhere on the map to choose the desired location
Markers on the map Start End
Altrecht Start: End:
De Normaalste Zaak Start: End:
Diversion Start: End:
GGZ Friesland Start: End:
GGZ InGeest Start: End:
GGZ Nederland Start: End:
GGZ Rivierduinen Start: End:
HAN Sociaal Start: End:
Het Dolhuys Start: End:
Hogeschool Rotterdam Start: End:
Hogeschool van Amsterdam (HvA) Start: End:
Hogeschool Windesheim Start: End:
HVO Querido Start: End:
Inclusionlab Start: End:
Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KJP) Start: End:
Kenniscentrum Phrenos Start: End:
Landelijke Cliëntenraad (LCR) Start: End:
Lentis Start: End:
Maastricht University Start: End:
MIND Start: End:
Movisie Start: End:
Nationale Jeugdraad (NJR) Start: End:
Nederlands Centrum Jeugdzorg (NCJ) Start: End:
Nederlands Jeugdinstituut (NJi) Start: End:
Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) Start: End:
NedKAD Start: End:
NHL Stenden Hogeschool (lectoraat Zorg & Welzijn) Start: End:
RIBW Alliantie Start: End:
Samen Sterk zonder Stigma Start: End:
Tilburg University department Tranzo Start: End:
Trimbos - instituut Start: End:
UMC Utrecht Start: End:
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Start: End:
UWV Start: End:
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) Start: End:
Verslavingskunde Nederland Start: End:
One moment ...
Cookie settings