Deelnemers

Punt op de kaart toevoegen

Punt op de kaart wijzigen

Het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie bestaat uit meer dan 30 deelnemende organisaties. Deze organisaties hebben door de ondertekening van het mission statement hun commitment uitgesproken om naar vermogen en op eigen wijze bij te dragen aan deze infrastructuur voor systematische en duurzame kennisontwikkeling. Tevens doet een aantal organisaties een financiële bijdrage ter dekking van de kosten van de organisatorische ondersteuning.

Hiermee dragen de partijen bij aan een krachtige infrastructuur voor wetenschappelijk onderzoek en kennistoepassing, ten behoeve van acceptatie en inclusie van mensen met psychische en/of verslavingsproblemen in de Nederlandse samenleving.

Je kunt hier bepalen waar je een punt (marker) op de kaart wilt plaatsen.
Klik ergens op de kaart om dit punt te selecteren of zoek op een adres of postcode.


...OF klik ergens op de kaart om de gewenste locatie te selecteren
Punten op de kaart Begin Einde
Altrecht Begin: Einde:
De Nederlandse GGZ Begin: Einde:
De Normaalste Zaak Begin: Einde:
Diversion Begin: Einde:
GGZ Friesland Begin: Einde:
GGZ InGeest Begin: Einde:
GGZ Rivierduinen Begin: Einde:
HAN Sociaal Begin: Einde:
Het Dolhuys Begin: Einde:
Hogeschool Rotterdam Begin: Einde:
Hogeschool van Amsterdam (HvA) Begin: Einde:
Hogeschool Windesheim Begin: Einde:
HVO Querido Begin: Einde:
Inclusionlab Begin: Einde:
Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KJP) Begin: Einde:
Kenniscentrum Phrenos Begin: Einde:
Landelijke Cliëntenraad (LCR) Begin: Einde:
Lentis Begin: Einde:
Maastricht University Begin: Einde:
MIND Begin: Einde:
Movisie Begin: Einde:
Nationale Jeugdraad (NJR) Begin: Einde:
Nederlands Centrum Jeugdzorg (NCJ) Begin: Einde:
Nederlands Jeugdinstituut (NJi) Begin: Einde:
Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) Begin: Einde:
NedKAD Begin: Einde:
NHL Stenden Hogeschool (lectoraat Zorg & Welzijn) Begin: Einde:
Samen Sterk zonder Stigma Begin: Einde:
Tilburg University department Tranzo Begin: Einde:
Trimbos - instituut Begin: Einde:
UMC Utrecht Begin: Einde:
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Begin: Einde:
UWV Begin: Einde:
Valente Begin: Einde:
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) Begin: Einde:
Verslavingskunde Nederland Begin: Einde:
Een momentje...
Cookie-instellingen