NedKAD

Joyce Huls 26-10-2018

Da Costakade 45 3521 VS Utrecht Tel: 030 29 59 326 www.nedkad.nl

Het NedKAD, Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie, richt zich op patiënten/cliënten, hun naasten en behandelaars met als doel de kwaliteit van de hulpverlening aan mensen met angst- en stemmingsstoornissen te verbeteren. Dat gebeurt door:
– kennis over te dragen;
– expertise op het gebied van diagnostiek, behandeling en preventie te ontwikkelen;
– wetenschappelijk onderzoek te stimuleren.

Het NedKAD is een netwerkorganisatie, bestaande uit deskundigen op het gebied van angst en depressie van ggz-instellingen, universiteiten, patiëntenverenigingen en een zorgverzekeraar.

Contactpersoon: Sako Visser (voorzitter bestuur)

Lat: 52.0800188
Long: 5.11653669999998

Cookie-instellingen