Werken aan herstel vanuit de triade

In dit themanetwerk werken we aan vergroting van het triadisch werken in de ggz.

Daarbij vatten we de term naasten ruim op. Het kan gaan om alle mensen die voor de cliënt van belang zijn. Psychische problemen hebben ook altijd invloed op de naasten. We betrekken naasten vanaf het eerste begin bij de behandeling. Cliënten en naasten trekken gelijk op bij de behandeling.

Documenten

Onderzoek

Contact

Wil je meer informatie over dit themanetwerk, of wil je lid worden?

Werkplaats

Cookie settings