Onze huisregels

De do's en don'ts van onze website

Je bent vrij om gebruik te maken van de reactiemogelijkheid op pagina's op onze website waar die wordt geboden. Wel vragen we je rekening te houden met onze huisregels.

 • Vermeld geen privacygevoelige of persoonsgegevens in je bijdrage op de website, ook niet in de besloten pagina's van de themanetwerken.

 • Plaats je toch persoonsgegevens op de website (zowel in tekst-, beeld- als geluidmateriaal) zorg er dan voor dat:

  • Je vooraf toestemming vraagt van alle betrokkenen.

  • Je alleen persoonsgegevens plaatst die functioneel zijn voor de boodschap.

  • Je je realiseert dat de gegevens die je plaatst mogelijk voor hele grote groepen mensen zichtbaar zijn.

  • Je je realiseert dat deze toestemming niet geldt voor verder gebruik van die persoonsgegevens.

 • Behandel een ander zoals je zelf graag ook behandeld wilt worden. Wees respectvol naar elkaar in toon, woordkeuze en inhoud van je bericht.

 • Gebruik je gezond verstand bij wat je plaatst op de website. De verantwoordelijkheid voor je inbreng, bijdragen en acties ligt alleen bij jou.

 • Gebruik de website niet voor doelen die strijdig zijn met de wet.

 • Uit geen meningen op de website die in strijd zijn met de goede zeden, fatsoen en algemeen aanvaarde omgangsvormen.

 • Hou rekening met het wettelijk vastgesteld beeld-, auteursrecht:

  • Je mag niet zonder toestemming van de maker andermans werk (zowel in tekst-, beeld- als geluidsmateriaal) publiceren.

  • Je mag niet zonder toestemming beeld- of geluidsmateriaal plaatsen waarin andere mensen dan jij zelf zijn te zien of te horen.