Onze huisregels

De do's en don'ts van onze website

U bent vrij om gebruik te maken van de reactiemogelijkheid waar die op pagina's op onze website wordt geboden. Wel vragen we u rekening te houden met onze huisregels.

 • Vermeld geen privacygevoelige of persoonsgegevens in uw bijdrage op de website, ook niet in de besloten pagina's van de themanetwerken.

 • Plaatst u toch persoonsgegevens op de website (zowel in tekst-, beeld- als geluidmateriaal) zorg er dan voor dat:

  • u vooraf toestemming vraagt van alle betrokkenen.

  • u alleen persoonsgegevens plaatst die functioneel zijn voor de boodschap.

  • u zich realiseert dat de gegevens die u plaatst mogelijk voor hele grote groepen mensen zichtbaar zijn.

  • u zich realiseert dat deze toestemming niet geldt voor verder gebruik van die persoonsgegevens.

 • Behandel een ander zoals u zelf graag ook behandeld wilt worden. Wees respectvol naar elkaar in toon, woordkeuze en inhoud van uw bericht.

 • Gebruik uw gezond verstand bij wat u plaatst op de website. De verantwoordelijkheid voor uw inbreng, bijdragen en acties ligt alleen bij uzelf.

 • Gebruik de website niet voor doelen die strijdig zijn met de wet.

 • Uit geen meningen op de website die in strijd zijn met de goede zeden, fatsoen en algemeen aanvaarde omgangsvormen.

 • Hou rekening met het wettelijk vastgesteld beeld-, auteursrecht:

  • U mag niet zonder toestemming van de maker andermans werk (zowel in tekst-, beeld- als geluidsmateriaal) publiceren.

  • U mag niet zonder toestemming beeld- of geluidsmateriaal plaatsen waarin andere mensen dan uzelf zijn te zien of te horen.

Cookie settings