Focus op LVB en IRB bij digitale onderzoekersbijeenkomst maart

19-03-2021

Op 9 maart vond er weer een digitale onderzoekersbijeenkomst plaats binnen ons actieplatform Herstel voor Iedereen! In deze bijeenkomst stonden de thema’s licht verstandelijke beperking (lvb) in de ggz en de (kosten)effectiviteit van de individuele rehabilitatie benadering (IRB) centraal.

Allereerst trapte Jeanet Nieuwenhuis van GGNet af met een presentatie over haar promotieonderzoek met als titel ‘een blinde vlek in de ggz’. In deze presentatie gaf Jeanet een beeld van de prevalentie en stand van zaken van mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) die in zorg zijn binnen de ggz. 

Vervolgens kwam Sarita Sanches aan het woord om een presentatie te geven over de individuele rehabilitatie benadering (IRB). De IRB methode is een gestructureerde methode die mensen helpt in het bereiken van hun rehabilitatiedoelen op het gebied van wonen, werken, leren, dagbesteding, vrije tijd en sociale contacten. In de huidige presentatie ging Sarita dieper in op het onderzoek naar de kosteneffectiviteit van de IRB methodiek op het gebied van maatschappelijke participatie (betaald werk, onbetaald werk, opleiding en zinvolle dagbesteding).

Beide presentaties gaven belangrijke informatie over de huidige stand van zaken omtrent lvb en rehabilitatie en gaven belangrijke implicaties voor de toekomst. Ook werd voornamelijk uit het IRB onderzoek duidelijk dat keuzes in een onderzoeksopzet van groot belang is en belangrijke sturing kan geven in wat je wilt onderzoeken en welke conclusies je uit je onderzoek kan trekken.

De volgende onderzoekersbijeenkomst staat gepland voor de tweede helft van juni 2021.

 

Cookie-instellingen