Verslag vierde spiegelsessie nu online

16-03-2021

In de vierde online spiegelsessie staat de mens in zijn context centraal. Herstellen doe je niet alleen, daarvoor is betrokkenheid van de omgeving nodig. In de resource groepen gebeurt dat idealiter al vanaf de intake. Reinier van Arkel wilde graag meer te weten komen over RG van de Parnassia groep.

De Brabantse instelling zet dit tot nu toe mondjesmaat in, maar wil dit tot één van de speerpunten voor herstelgericht werken in de toekomst maken.

De Parnassia-Groep – en meer specifiek de divisie Antes - wilde op haar beurt bijleren van de Active Recovery Triad-benadering (ART) aanpak die Reinier van Arkel al jarenlang toepast. Ook hier staat de cliënt in zijn herstelproces nadrukkelijk in relatie tot belangrijke anderen en professionals.

Wat betekenen ART en de Resource Groepen voor het werk van de professionals en hun relatie tot de cliënten, welke uitdagingen komen zij daarin tegen en welke adviezen kunnen de teams elkaar hierin bieden?

De snelkookpanformule van 3,5 uur bleek amper voldoende voor de teams elkaar goed te kunnen bevragen. Toch lukte het beide teams een aantal actiepunten voor de eigen instelling op te stellen.

Cookie-instellingen