Gestroomlijnde samenwerking in PLEK

15-02-2021

Er bestaan forse achterstanden op het gebied van gezondheid, relaties, participatie en persoonlijk herstel bij mensen met een ernstige psychische aandoening ( EPA). Sinds 2016 werken huisartspraktijk, GGZ-instellingen, ervaringsdeskundigen en sociaal domein in regio Arnhem aan betere samenwerking.

In PLEK (Praktijk Leert Elkaar Kennen) voor EPA werd de samenwerking gestroomlijnd middels twee proeftuinen waarin patiënten werden besproken in een multidisciplinair overleg. De patiënten zelf, vaak met hun naaste of begeleider, werden actief betrokken.

In de ene proeftuin stond het antipsychotica gebruik centraal waarbij voor- en nadelen werden afgewogen. Alle patiënten kregen een advies op maat. De samenwerking en communicatie tussen patiënt, huisartsen, apotheker en GGZ-aanbieders verbeterde.

In de andere proeftuin werden de wensen en mogelijkheden van herstelgerichte zorg bekeken. Er werd samengewerkt met ervaringsdeskundigen, de GGZ en lokaal wijkaanbod. Doel was het persoonlijk herstel en de kwaliteit van leven te verbeteren via samenwerking tussen medisch en sociaal domein.

De proeftuinen laten zien hoe somatische en psychosociale zorg, in samenspraak met de patiënt verbeterd kan worden. Zeven filmpjes van deelnemend partijen dienen als inspiratie voor anderen om integrale zorg voor deze doelgroep te optimaliseren.

 

Cookie-instellingen