‘Actieplatform stopt, maar het werk gaat door!’

22-01-2021

‘Het is altijd onze bedoeling geweest dat ons actieplatform Herstel voor Iedereen! zich in de zomer van 2021 vanzelf zou opheffen. Niet omdat we dachten dat het werk dan klaar zou zijn, maar wel onze functie als aanjager,' aldus voorzitter Kees Lemke.

'We zijn blij dat onze ervaringen dit voorjaar in het vervolg van het rapport Over de brug een stevige plaats krijgen.’

‘Toen we in 2016 de koppen bij elkaar staken was één ding overduidelijk. Ons actieplatform moest een aanjager zijn. Verbinden daar ging het ons om. Een plek waar we als ervaringsdeskundigen, professionals en wetenschappers vrij ervaringen en ideeën over herstel konden uitwisselen.’ 

‘We presenteerden zonder enige reserves de actieplannen van onze organisaties. We leverden elkaar kritiek, gaven tips, brachten elkaar op andere gedachten en keken uitgebreid bij elkaar in de keuken. En vooral wisselden we uit wat werkt en wat niet werkt.’

‘We goten die uitwisseling in de vorm van themanetwerken, die onder aanvoering van een boegbeeld uit de praktijk over organisaties heen in gesprek gingen. Met werkconferenties gingen we de discussie aan, eerst face-to-face en toen dat in verband met corona niet meer ging online. We brachten wetenschappers met elkaar in contact en brachten onderzoeken en best practices in kaart.’

‘Als ik nu begin 2021 terugkijk ben ik blij met wat we op de kaart hebben gezet en ook met de nieuwe impuls die het werken aan herstel met de opvolger van Over de brug krijgt. De komende maanden kijken we met elkaar welke onderdelen hoe een vervolg krijgen. Door onze krachten verder te bundelen en samen te werken, gaan we de komende 5 jaar die verandering ook in het dagelijks leven van mensen met ernstige psychische aandoeningen beter zichtbaar maken.’
 

Cookie-instellingen