Onderzoeksbijeenkomst met Stemmenhoordersgroepen en UP’s studie

11-12-2020

Op 1 december vond er weer een digitale onderzoeksbijeenkomst plaats. Bij deze bijeenkomst stonden het landelijk onderzoek stemmenhoordersgroepen en de UP’s studie centraal.

Ondanks dat deze twee thema’s inhoudelijk redelijk ver uit elkaar liggen, waren er in de opzet en uitvoering van de onderzoeken ook veel raakvlakken. Hierbij zijn verschillende keuzes gemaakt in de methodiek en in het monitoren van uitkomsten, wat tot interessante inzichten en discussies leidde. 

In totaal waren er bij deze bijeenkomst 27 deelnemers aangesloten vanuit verschillende instellingen. Met deze mooie opkomst en interessante thema’s kijken we terug op een plezierige en leerzame bijeenkomst. Hieronder kunt u het verslag vinden. 

Rode draad

Ondanks dat beide onderzoeken die gepresenteerd zijn heel erg van elkaar verschillen was een duidelijke rode draad bij deze bijeenkomst de vraag in hoeverre de manier hoe we momenteel onderzoek doen en verbeteringen inzichtelijk maakt recht doet aan het individuele verbeter- en herstelproces van ieder individu. Er zijn via deze twee presentaties twee voorbeelden gegeven van hoe hiernaar gekeken kan worden en hoe dit ondervangen wordt.

Hier komen echter ook knelpunten en discrepanties naar voren die nieuwe inzichten geeft over de interpretatie van herstel bij cliënten over tijd. Een duidelijk antwoord hoe dit individuele proces goed gemeten kan worden is niet gegeven tijdens deze bijeenkomst, maar beide presentaties leverden wel een verbeterd inzicht en een goede discussie op over welke stappen we hierin kunnen gaan ondernemen.

Cookie-instellingen