3 jaar actieplatform: leren, uitwisselen, samenwerken en ontwikkelen centraal

27-11-2020

Begin 2017 startte Herstel voor Iedereen! Het doel van het platform was herstelgericht werken te bevorderen én een derde meer herstel te bereiken bij mensen met een ernstige psychische aandoening. Wat is daarvan terechtgekomen? In de synthese leest u een overzicht van de stand van zaken.

Deze rapportage laat zien dat binnen het actieplatform veel herstelgerichte initiatieven zijn toegepast en uitgewisseld. Het gezamenlijk kwantitatief monitoren van gerealiseerd herstel bij de cliënt bleek echter niet goed haalbaar en uitvoerbaar. Mede hierdoor is leren, uitwisselen, samenwerken en ontwikkelen centraal komen te staan binnen het platform.

Spiegeldagen en onderzoeksbijeenkomsten
Binnen het actieplatform zijn open en tijdsefficiënt georganiseerde uitwisselingsvormen ontwikkeld. Jaarlijkse spiegeldagen zorgen voor uitwisseling in de dagelijkse herstelpraktijk. Drie keer per jaar wisselen wetenschappers tijdens onderzoeksbijeenkomsten de laatste resultaten van hun onderzoek uit.

Werkconferenties en themanetwerken
Tijdens werkconferenties bespreken ervaringsdeskundigen, professionals, wetenschappers en bestuurders actieplannen en herstelthema's. In de themanetwerken zijn diepgaande samenwerkingsverbanden rond specifieke thema's georganiseerd.

Breed gedragen en hoopvol
Deze samenwerkingsverbanden dragen binnen de deelnemende organisaties bij aan het ontwikkelen van een breed gedragen gezamenlijke visie op inhoudelijke herstelthema’s. Met haar activiteiten heeft het actieplatform de afgelopen jaren geleid tot hoopvolle ontwikkelingen op het gebied van herstelgericht werken.

Inzicht en aanbevelingen
Deze synthese geeft inzicht in die ontwikkelingen en aanbevelingen voor verbeteringen en vervolgstappen.

Lees hier de volledige rapportage

Cookie-instellingen