Bijeenkomst themanetwerk opschalen ervaringsdeskundigheid 10 september

30-10-2020

Het themanetwerk opschalen ervaringsdeskundigheid komt regelmatig online bij elkaar om met elkaar uit te wisselen over de verbreding van de inzet van ervaringsdeskundigheid. Martijn Kole van Lister en Dienke Boertien van Phrenos faciliteren de bijeenkomsten.

Op 10 september hebben Antes, Arkin, Emergis, Kwintes, GGZ inGeest, GGNet, GGZ-NHN en Rivierduinen hun huidige stand van zaken van de inzet van ervaringsdeskundighied gepresenteerd en een stip op de horizon geschetst. Waar willen we over een jaar zijn?

Leidend daarbij zijn de drie kerntaken voor ervaringsdeskundigen uit het Beroepscompetentie Profiel Ervaringsdeskundigheid.

  • ondersteuning individuele herstelprocessen
  • inrichting herstelondersteunende zorg
  • tegengaan van stigma en bevorderen van maatschappelijke kansen

Stevig en ambitieus
De plannen waren stuk voor stuk stevig uitgewerkt en ambitieus. Ervaringsdeskundigheid is de kinderschoenen aan het ontstijgen en is niet meer weg te denken uit een herstelondersteunende zorg. Des te meer reden om nu ook scherp te blijven op de kwaliteit en de valkuilen, want ook die zijn er.

Daarover zijn we op de tweede bijeenkomst op 14 oktober nader ingegaan. Deelnemers hebben uitgewisseld over de knelpunten bij de implementatie. Veel van de knelpunten bleken gemeenschappelijk en herkenbaar. We zullen dit nog wat verder in kaart brengen. Een volgende stap is om dit weer met een bredere afvaardiging van de organisaties te bespreken en met elkaar na te denken over activiteiten die ertoe bijdragen om deze knelpunten op te lossen. Wordt vervolgd; we zijn goed op weg!

Cookie-instellingen