Themanetwerk leefstijl en somatische zorg pakt door!

03-11-2020

Op dinsdag 27 oktober heeft er weer een digitale bijeenkomst plaatsgevonden met het themanetwerk leefstijl en somatische zorg. Door de praktische knelpunten die de coronacrisis met zich meedraagt, is het er nog niet van gekomen om fysiek bij elkaar te komen.

Met experts vanuit Arkin, Dimence, GGNet, GGZ Centraal, Lister en UMC Utrecht hadden we een brede groep te pakken. Het netwerk is aan het groeien! We kijken terug op een productieve en zinvolle uitwisseling. 

Hoe is het de afgelopen tijd gegaan bij de instellingen?
Alle organisaties gaven aan dat het thema somatische zorg, en in de meeste gevallen ook leefstijl, goed geagendeerd staan binnen de instelling. De afgelopen tijd zijn er veel ontwikkelingen geweest bij de instellingen en de coronacrisis is daar amper een barrière in geweest.

Ontwikkelingen die werden genoemd zijn het breder en uniform toepassen van somatisch screenen, de doorontwikkeling van de implementatie van leefstijlinitiatieven, de ontwikkeling van een opleiding tot leefstijlcoach en de uitvoering van onderzoek. Bij GGZ Centraal zijn twee promovendi aangenomen die gaan onderzoeken hoe we de implementatie van leefstijl verder kunnen doorontwikkelen.

Wat hebben we als netwerk de afgelopen tijd bereikt?
We hebben als netwerk afgesproken om een aantal activiteiten te ondernemen om gezamenlijk een beter beeld te krijgen van de situatie omtrent dit thema in Nederland, gezamenlijk ervaringen uit te wisselen en tot aanbevelingen voor de toekomst te komen.

Dit hebben we allereerst gedaan door somatische screeningsinstrumenten bij de instellingen te verzamelen. Van de acht instellingen waarvan we deze screeningsinstrumenten hebben mogen ontvangen, hebben we gekeken waar de overeenkomsten liggen in de instrumenten. Hiervan hebben we een overzicht gemaakt dat instellingen kunnen gebruiken als leidraad voor minimale vereisten van wat er in een screeningsinstrument zou moeten. Ook hebben we de wens uitgesproken om gezamenlijk te meten hoeveel cliënten een metabool syndroom hebben, zodat de urgentie goed in beeld komt.

We hebben de instellingen gevraagd bij de cliëntenraden na te vragen hoe cliënten aankijken tegen leefstijl en somatische zorg: wat gaat er goed en wat kan er verbeterd worden? De belangrijkste punten die hieruit naar voren kwamen waren de wens om nog meer gestimuleerd te worden tot bewegen, betere beschikbaarheid van gezonde voeding en frequentere herevaluatie van medicatiegebruik. We hebben besproken hoe we dit kunnen verbeteren en hoe we leefstijl beter kunnen borgen binnen organisaties.

Tot slot hebben we mogelijkheden tot landelijke doorontwikkeling en verbetering van implementatievraagstukken besproken. De deelnemende instellingen gaven aan hier graag op in te zetten wanneer het thema leefstijl beter geborgd is binnen de organisaties.

Hoe gaan we als netwerk verder?
We hebben allereerst afgesproken vanaf nu instellingen zelf de bijeenkomsten te laten hosten en gedeeltelijk het programma te laten bepalen. Op die manier krijgen deelnemers van het netwerk een beter kijkje in elkaars keuken. Ook willen we frequenter (om de drie maanden) bij elkaar komen. De eerstvolgende bijeenkomst zal eind januari zijn en worden georganiseerd door GGNet.

Ook gaan we de komende maanden met datamanagers om de tafel zitten. We doen bij iedere instelling een eenmalige uitvraag van data op het gebied van metabool syndroom. Hierdoor krijgen we een goed beeld van de grootte van het probleem bij cliënten binnen de GGZ.

Tot slot gaan we met de cliëntenraden in gesprek om een beter beeld te krijgen van de wensen in de toekomst.

Wilt u meer weten over het themanetwerk leefstijl en somatische zorg?
Dan kunt u contact opnemen met Jeroen Deenik, inhoudelijk boegbeeld van het themanetwerk, of Lars de Winter, facilitator van het themanetwerk.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.