Spiegeldag gaat digitaal

10-07-2020

Ook bij de spiegeldagen koersen we op online ontmoetingen. De eerste digitale spiegeldagen vinden plaats in het najaar.

De spiegeldagen zijn gericht op uitwisseling, inspiratie en reflectie op de eigen herstelkoers. De uitwisseling vindt plaats tussen triadische teams (cliënten, naasten, professionals en beleid) van 2 instellingen. De dag is opgezet volgens een vast format, waarbij zowel brede uitwisseling (1 actieplan) als verdieping (2 thema's) centraal staan.

Eén instelling is de ontvanger en brengt het eigen actieplan in, de andere instelling gaat digitaal op bezoek en geeft feedback op dit plan. Beide instellingen brengen een verdiepend thema uit het eigen actieplan in. Zo komen beide teams aan bod door elkaar vragen te stellen en te vertellen over (aspecten van) het eigen herstelbeleid en dat van de ander.

In de digitale variant duurt de spiegeldag maximaal 3 uur. Inhoudelijk is de digitale spiegeldag zeker niet minder interessant dan de face-fo-face ontmoeting!

Cookie-instellingen