Inspirerende derde online onderzoeksbijeenkomst

03-07-2020

Op 15 juni vond er weer een onderzoeksbijeenkomst plaats binnen het actieplatform Herstel voor Iedereen! Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus hebben we er voor gekozen om de bijeenkomst digitaal via Zoom te houden.

Zoals inmiddels bekend draait het bij de onderzoeksbijeenkomsten om inspirerende uitwisselingen op het gebied van onderzoek binnen de deelnemende instellingen van Herstel voor Iedereen! Iedere bijeenkomst staan er twee thema’s centraal en bij deze bijeenkomst stonden de thema’s evaluatie van herstelinstrumenten en het Victoria onderzoek centraal.

Het voorstel om de bijeenkomst digitaal door te laten gaan werd met enthousiasme onthaald door de deelnemende instellingen. Wel duurde de bijeenkomst een uur korter dan we normaal doen vanwege de intensiteit van online meetings.

Dit leidde tot een bijeenkomst waar uiteindelijk 30 deelnemers uit verschillende instellingen aan deelnamen. Dit relatief grote aantal deelnemers bevestigt voor ons de behoefte aan uitwisseling en het belang van het platform om, ook in deze tijd, ervaringen te blijven uit te wisselen en van elkaar te leren. Met enige aanpassingen is het daardoor een mooie en leerzame bijeenkomst geworden. 

Plannen voor de toekomst

In oktober 2020 vindt de volgende onderzoeksbijeenkomst plaats. Hoogstwaarschijnlijk weer als online bijeenkomst. De komende tijd stelt de onderzoeksgroep de thema’s voor deze nieuwe bijeenkomst vast.

Ook evalueert de onderzoeksgroep hoe we de bijeenkomsten kunnen verbeteren en hoe we nog meer verbinding en interactie uit het platform kunnen halen. Een eerste feedbackronde gaf in ieder geval al aan dat bij een nieuwe digitale bijeenkomst het programma minder vol moet zijn, zodat meer ruimte ontstaat voor onderlinge discussie, reflectie en uitwisseling. Verder werken we de komende periode het onderzoeksoverzicht bij en stellen we met hulp van de onderzoekscoördinatoren een overzichtsdocument voor herstelinstrumenten samen.

Cookie-instellingen