Help mensen met een psychische kwetsbaarheid uit hun isolement vanwege corona

01-05-2020

Dit initiatief van vereniging F-ACT Nederland en stichting MIND helpt het sociaal isolement van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen te doorbreken door smartphones, tablets en kennis beschikbaar te stellen. Help en doneer!

Dit project richt zich op het doorbreken van het sociaal isolement van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen die momenteel niet over voldoende digitale middelen beschikken om contact te leggen met hun familie, vrienden, naasten en/of zorgprofessionals. Door in de komende weken en maanden digitale middelen te verstrekken hopen wij, dat wij kunnen bijdragen aan een betere verbinding. Digitale verbinding voor iedereen is een gezamenlijk initiatief van vereniging F-ACT Nederland en stichting MIND.

Help mensen met een psychische kwetsbaarheid uit hun isolement vanwege corona.

De coronapandemie raakt velen. En dus ook mensen met een kwetsbaarheid voor psychische aandoeningen. Vereniging F-ACT Nederland en stichting MIND doen er alles aan om het contact tussen en met mensen met ernstige psychische aandoeningen te onderhouden en de zorgverlening, ook op afstand, te continueren en te optimaliseren.

Tijdens de coronacrisis is de geestelijke gezondheidszorg vanwege veiligheidsmaatregelen massaal overgegaan naar behandelcontacten via beeldbellen en telefonisch contact in plaats van face-to-face-contact. Dit digitale contact met kwetsbare cliënten is in de situatie van de gedwongen quarantaine onmisbaar.

Zowel het bestuur van vereniging F-ACT Nederland als stichting MIND constateren dat een groep mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen niet beschikken over digitale middelen, zoals een smartphone of tablet. Zij hebben onvoldoende geld om dit aan te schaffen en/of zijn onvoldoende digitaal vaardig.

Dit gemis aan digitale middelen, kennis en ervaring, belemmert mensen in hun sociale contacten en de samenleving. Door de coronacrisis en in het kader van de anderhalve-meter-maatregelen van het kabinet zijn de medewerkers van de FACT-teams genoodzaakt om met cliënten digitaal contact te leggen. Door het gebrek aan digitale middelen lukt het niet bij elke cliënt om op afstand contact te houden, begeleiding aan te bieden en te behandelen. Het gaat hier naar schatting om enkele honderden mensen met een ernstige psychiatrische aandoening, zoals psychosen, bipolaire stoornissen, ernstige depressies en persoonlijkheidsstoornissen.
 
Zodoende is door de besturen van vereniging  F-ACT Nederland en stichting MIND het plan opgevat om deze actie te starten om geld in te zamelen, waarmee zoveel mogelijk mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen worden voorzien van in eerste instantie een smartphone. Met behulp van deze smartphones kunnen zij contact leggen met de naaste omgeving zoals familie, vrienden en lotgenoten en betere zorg en ondersteuning ontvangen. Op termijn kan het project uitgebreid worden met andere middelen, denk aan laptops en tablets.

Help mee en steun deze actie. Doe vandaag nog een donatie!

Cookie-instellingen