Wonen en herstel, terugblik op de werkconferentie

13-03-2020

Op 4 maart vond voor de eerste keer in 2020 een landelijke werkconferentie van het actieplatform Herstel voor Iedereen! plaats. Het programma kwam tot stand dankzij actieve medewerking van het Themanetwerk Herstelgericht Wonen.

Tijdens deze middag stond het thema Wonen en herstel’centraal. Gezamenlijk stonden we stil bij de vraag; wat zijn aansprekende componenten rond wonen, waarmee we meer herstel kunnen genereren?

Perspectieven op wonen en herstel
De bijeenkomst werd geopend met een dubbelinterview, waarin Jan Berndsen het perspectief op herstelgericht wonen belichtte vanuit de RIBW en Tom van Mierlo vanuit de geïntegreerde ggz-instellingen.

Architect Caro van Dijk gaf vervolgens een inkijkje in de vraag hoe via ruimtelijke aspecten te komen tot een ggz vriendelijke wijk. Daaropvolgend werd de invloed van de sociale context op herstelgericht wonen toegelicht door Karen van Brunschot van Valente, waarin zij het belang van samenwerking tussen betrokken partijen benadrukte en toelichting gaf op de Routekaart Destigmatisering. Diana Roeg van Kwintes maakte aanwezigen bewust van de subtiele processen van stigmatisering met behulp van een korte video. Vervolgens gaf ze een overzicht van welke herstelinterventies wel en niet werken voor mensen in het beschermd en begeleid wonen.

Inspirerende woonprojecten
In het tweede onderdeel van de middag werd een scala van inspirerende woonproject gepresenteerd. Kim Oostveen van HVo Querido vertelde over het project Samen Sterk Wonen, waarin mensen zelfstandig wonen, samen met een groep Bewoners bijgestaan door naasten. Rienk Buter van Kwintes gaf een inkijkje in het project Wijck Wonen, waarbij ggz cliënten in Amersfoort zelf bouwden aan hun eigen woning in een afgekeurd kantoorpand en zo hun eigen woongemeenschap in zelfbeheer creëerden. Samira Brinck van GGZ inGeest liet zien hoe ze in langdurig verblijf meer functioneel herstel met ART bereiken door inzet van de ZEEF methode (Zelfregulatie en Executieve functies). Chris Nijboer sloot het tweede onderdeel af met een toelichting over het wijkinitiatief Indekerngezond, om met elkaar te komen tot Positieve gezondheid in de wijk.

Na een smakelijk buffet verspreiden de deelnemers zich over 5 gesprekstafels om met elkaar tips uit te wisselen over waar de meeste winst te behalen is op het gebied van wonen en herstel, wat de informatie van de conferentie betekent voor hun dagelijkse praktijk en wat men het komend jaar wil gaan oppakken binnen de eigen instelling. Als actieplatform streven we tenslotte naar praktische toepassing van nieuwe inzichten op weg naar meer herstel…

Over de Brug II
Gelijktijdig gingen bestuurders in een parallelsessie met elkaar in gesprek over de evaluatie van en het vervolg op het rapport Over de Brug. Momenteel wordt namelijk de toekomstagenda voor Over de Brug-II bepaald, waarin Herstel voor Iedereen één van de betrokken partijen is. De volgende werkconferentie zal dan ook deels in het teken staan van deze toekomstagenda.

 

Cookie-instellingen