Architect Caro van Dijk samen met bewoners met en zonder psychische problematiek aan de ontwerptafel

March 02, 2020

Caro van Dijk: 'Wij werden getriggerd door een heel belangrijke kanttekening uit het plan van aanpak Over de Brug: '..dat mensen met ernstige psychische aandoeningen wel in de samenleving komen te verblijven, maar niet werkelijk meedoen. We moeten een stap extra zetten'.

'Herstel voor mensen met een ernstige psychische aandoening vindt steeds meer plaats in de eigen woonomgeving, in gewone woonwijken. Maar er is meer nodig dan alleen een fysieke en organisatorische verplaatsing.'

'Als architecten geloven wij dat het ruimtelijke ontwerp van woongebouwen, buurten en woonwijken ook een belangrijke rol kan spelen, en zijn daarom samen met GGz Centraal een onderzoek gestart. De komende maanden gaan we op concrete locaties samen met bewoners met en zonder psychische problematiek op zoek naar specifieke oplossingen voor hĂșn woonomgeving. Hiermee geven we mensen zelf de regie om aan te geven waar ze behoefte aan hebben, en brengen we deze als ontwerpers direct in beeld als een concreet toekomstscenario. De volgende stap is de realisatie van dit scenario als proeftuin, samen met alle betrokken stakeholders.'

'We ontwikkelen hiermee tevens een creatieve werkmethode waarbij mensen met een psychische aandoening zelf aan zet zijn, en die de basis kan vormen voor een locatie-specifieke wijkaanpak, waar bewoners, gemeentes, corporaties en wijkteams gezamenlijk mee aan de slag kunnen.'

Maak kennis met Caro van Dijk en haar onderzoek tijdens de 11e werkconferentie Wonen en herstel op 4 maart.

Interesse om op de hoogte te blijven en mee te denken? Stuur uw gegevens naar mail@carovandijk.nl

 

Cookie settings