Oproep herstel in de kinder- en jeugd-GGZ

January 31, 2020

GGZ Reinier van Arkel wil de zorg aan kinderen en jongeren niet uitsluitend en eenzijdig richten op het verminderen van klachten, maar ook op het bevorderen van herstel. De projectgroep zoekt professionals en (ervarings)deskundigen die zich ook bezighouden met dit thema.

Paul van der Heijden van het Team ontwikkelingsgericht herstel Reinier van Arkel: 'Wij zijn daarbij aan het nadenken over de verschillende dimensies van herstel bij kinderen en hoe we die kunnen bevorderen en opvolgen.'

'Hoe bied je herstelondersteunende zorg binnen de kinder- en jeugd-GGZ? Welke dimensies kent ‘herstel’ bij kinderen en hoe kunnen we 'herstel' goed uitleggen aan kinderen, jongeren en hun ouders of opvoeders? Hoe hangen unieke hersteldoelen samen met ontwikkelingstaken die bij bepaalde levensfasen horen? ' 

'Dit zijn vragen waar wij ons vanuit een projectgroep binnen Reinier van Arkel in samenwerking met Universiteit Utrecht mee bezig houden. Wij zouden heel graag in contact komen met collega's en (ervarings)deskundigen om samen na te denken over de vormgeving van herstelgericht werken aan kinderen en jongeren.'

Als je interesse hebt, neem dan contact op met Pinés Nuku, Paul van der Heijden, Laurien Passtoors of Nagila Koster van het team via email adres: opleidingpsychologie@reiniervanarkel.nl.

Cookie settings