Tweede onderzoeksbijeenkomst 11 februari

January 24, 2020

Volop aandacht voor resourcegroepen en herdiagnostiek tijdens de tweede onderzoekersbijeenkomst van Herstel voor Iedereen!

Resourcegroepen
Cathelijn Tjaden presenteert de stand van zaken van het landelijk onderzoek naar Resourcegroepen, waar veel deelnemende instellingen van Herstel voor Iedereen ook aan meedoen.

Ze houdt hierbij een presentatie over de opzet van het onderzoek, de do’s en don’ts in de opzet en uitvoering van de studie en een evaluatie van de keuzes die zijn gemaakt over het meten van herstel bij de Resourcegroepen.

Vervolgens is er ruimte voor vragen en discussie omtrent de uitvoering van onderzoek binnen deze doelgroep en het monitoren van verbetering.

Herdiagnostiek
Eric Noorthoorn van GGNet en Martijn Kikkert van Arkin houden een presentatie over hun onderzoeksprojecten op dit thema. Zij zijn in een verschillende fase van uitvoering en bieden daarmee verschillende perspectieven in opzet en benaderwijze van onderzoek omtrent dit onderwerp.

Het doel van deze presentatie, en de uitwisseling die daarop volgt, is gericht op een interessante discussie over hoe we het thema herdiagnostiek het beste kunnen inbedden in onderzoek en hoe we verbetering op de langere termijn inzichtelijk kunnen maken.

Bent u geïnteresseerd om de onderzoekersbijeenkomst bij te wonen, dan kunt u vóór 7 februari een email sturen naar: LdeWinter@kcphrenos.nl of mvugt@trimbos.nl

Cookie settings