Eerste onderzoeksbijeenkomst nieuwe stijl: uitkomsten en evaluatie

25-10-2019

Op 9 oktober 2019 vond de eerste onderzoeksbijeenkomst nieuwe stijl plaats in Kenniscentrum Phrenos in Utrecht. Een brede onderzoeksgroep van 26 onderzoekers uit het hele land deelden onderzoeksbevindingen op de thema’s ART en leefstijl.

De deelnemers kijken terug op intensieve, leerzame en relevante uitwisselingen waarbij we ook al een aantal vervolgstappen hebben gezet.

Uitgebreide verslagen over de uitwisseling zijn te lezen in onze monitor:

Na afloop evalueerden de deelnemers de nieuwe vorm van onderzoeksbijeenkomsten. Een kort verslag van de bevindingen leest u in onze kennisbank.

De volgende bijeenkomst vindt begin 2020 plaats en gaat over twee van de volgende vier thema’s: 

  • resourcegroepen (R-ACT)
  • (de)stigmatisering
  • screening, herdiagnostiek & LVB
  • lotgenotencontact en zelfhulpgroepen 

Meer informatie over de datum en de twee gekozen thema’s van de volgende onderzoeksbijeenkomst leest u binnenkort op deze website.

Mocht u vragen hebben over de onderzoeksbijeenkomsten of andere zaken omtrent de kwantitatieve monitor nieuwe stijl, neem dan contact op met Lars de Winter of Maaike van Vugt.

Cookie-instellingen