Belichaamd Herstel: schrijf nu in!

October 15, 2019

Het programma van de werkconferentie Belichaamd herstel op woensdag 6 november is bekend. Schrijf nu in via deze website. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.

De levensverwachting van cliĆ«nten met EPA is gemiddeld 20 jaar korter dan die van de hele bevolking van Nederland. We weten allemaal dat de somatische zorg voor cliĆ«nten met EPA beter kan en moet. Wat gaan we de komende jaren concreet doen om de levensverwachting te verlengen en om lichamelijk herstel mogelijk te maken?

Woensdag 6 november 2019
Enik Recovery College, Neckardreef 12 Utrecht

Programma

15:30 - 16:00 uur   
Inloop, koffie en thee

1e deel    Hoe urgent is betere somatische zorg?

16:00 - 16:15 uur   
Aftrap - Hoe urgent is betere somatische zorg? Herkennen we het? Wat betekent het voor herstel?

16:15 - 16:40 uur    
Hoe groot is het probleem rond somatische gezondheid in de GGz nu eigenlijk? Wiepke Cahn, UMC Utrecht

16:40 - 16:55 uur    
Reflectie op het probleem en debat met de zaal 
Referent: Philippe Delespaul, Mondriaan / Universiteit Maastricht

2e deel    Hoe kunnen we betere somatische zorg bereiken?

16:55 - 17:10 uur    
Bijwerkingen: bewegingsstoornissen uitgelicht Peter van Harten, GGz Centraal / Universiteit Maastricht

17:10 - 17:35 uur    
Leefstijlinterventies bij EPA en waarom het wel of niet lukt in de praktijk Jeroen Deenik, GGz Centraal

17:35 - 17:55 uur    
De handen ineen met de huisarts: cardiovasculair risicomanagement bij EPA Kirsti Jacobs, kaderhuisarts CVRM bij Onze Huisartsen

17:50 - 18:10 uur    
Reflectie op (leefstijl)interventies en debat met de zaal: de GGZ-instelling als moraalridder? 
Referenten: Philippe Delespaul samen met ervaringsdeskundigen

18:10 - 19:05 uur    
Buffet

  • 18:45 uur    Intermezzo
  • 19:00 uur    Muziek in herstel
     

3e deel    Hoe gaan we dat binnen onze eigen instelling aanpakken?

19:10 - 19:45 uur    
In gesprek over toepassing in eigen praktijk
(5 gesprekstafels met clusters van 3 instellingen) 

  • Wat doen wij in de instelling al rond verbeteren somatische gezondheid?
  • Wat betekent de informatie van vandaag, wat valt op?
  • Wat willen we in onze instelling gaan oppakken (update actieplan)?

19:45 - 20:00 uur    
Plenaire terugkoppeling

20.00 - 21.00 uur
Bestuurlijk overleg
Desgewenst parallel bijeenkomsten van themanetwerken en van onderzoekers, en voor napraten door workshop deelnemers.

PROGRAMMA DOWNLOADEN

DIRECT AANMELDEN VOOR DE WERKCONFERENTIE

Cookie settings