Reflecteren op de Spiegeldag

09-10-2019

Met de spiegelbijeenkomst krijgt de kwalitatieve monitor nieuwe stijl zijn definitieve vorm in de Spiegeldag. Een dag die volop kansen biedt om met nieuwe inzichten, enthousiasme en concrete adviezen thuis te komen.

Uitwisseling tussen instellingen inspireert en helpt te reflecteren op de eigen herstelkoers. Daarom is binnen Herstel voor Iedereen! de Spiegeldag opgezet. Tijdens de spiegelbijeenkomst kijken we bij elkaar in de keuken.

Wat is een Spiegeldag?
De Spiegeldag is een uitwisseling tussen triadische teams (cliënten, naasten, professionals en beleid) van 2 instellingen. De dag is opgezet volgens een vast format, waarbij zowel brede uitwisseling (1 actieplan) als verdieping (2 thema's) centraal staan.

Eén instelling is de ontvanger en brengt het eigen actieplan in, de andere instelling gaat op bezoek en geeft feedback op dit plan. Beide instellingen brengen een verdiepend thema uit het eigen actieplan in. Zo komen beide teams aan bod door elkaar vragen te stellen en te vertellen over (aspecten van) het eigen herstelbeleid en dat van de ander. Na afloop keert iedereen verrijkt met antwoorden naar huis terug.

Lees meer in de brochure Spiegelbijeenkomst

Cookie-instellingen