UP’s studie 1 december 2020

Op 1 december vond er weer een digitale onderzoeksbijeenkomst plaats binnen het actieplatform Herstel voor Iedereen! Bij deze bijeenkomst stonden het landelijk onderzoek stemmenhoordersgroepen en de UP’s studie centraal. Na de presentatie van het landelijk onderzoek stemmenhoordersgroepen was het aan Bernice van Aken van het Erasmus MC om iets te vertellen over de UP’s studie. 

 De UP’s studie is een langlopend cohortonderzoek die 400 mensen met een psychotische stoornis over 10 jaar volgen. Het doel van het onderzoek was om na te gaan in hoeverre dit cohort herstelt over de 10 jaar en welke predictoren dit herstel beïnvloeden. Bernice presenteerde de eerste resultaten van het baseline cohort en focuste zich op de vraag in hoeverre er een relatie is tussen het executief functioneren (het vermogen om actie te ondernemen, te reageren op nieuwe situaties en gedrag te plannen) en persoonlijk herstel en in hoeverre cognitief inzicht hier invloed op uitoefende.

Bernice gaf aan dat ze persoonlijk herstel hebben gemeten met behulp van de ReQOL en de I.ROC en executief functioneren hebben gemeten met zowel subjectief vanuit de ervaring van de cliënt via een vragenlijst als objectief via de uitvoering van cognitieve taken. Wat opviel aan het baseline cohort was dat de mensen relatief goed functioneerden op de psychotische symptomen en het persoonlijk herstel, maar niet op het executief functioneren.

Allereerst is opvallend dat het subjectief en objectief executief functioneren niet samenhangen en dus de ervaring van het functioneren van de cliënt anders is dan hun prestaties op de cognitieve taken laten zien. Verder bleek het subjectief executief functioneren samen te hangen met persoonlijk herstel, terwijl het objectief executief functioneren daar geen invloed op heeft. De mate van inzicht in hun functioneren is relatief laag bij mensen in het cohort maar heeft wel grote invloed op de relatie met persoonlijk herstel, vooral als het executief functioneren objectief wordt gemeten. Dit betekent dat inzicht in het cognitief functioneren een belangrijke factor is om mensen met een psychotische stoornis en verminderd executief functioneren toch beter te laten herstellen en sneller uit zorg te krijgen.

Uit de analyses bleken er grote verschillen te zijn in de beleving van de cliënt en het objectief meetbare functioneren. Deze beleving heeft een grote invloed op het ervaren herstel bij cliënten. Ook gaven de eerste analyses over tijd aan dat het herstel van cliënten zeer divers en heterogeen is en dat het individuele proces bij ieder individu verschilt. Dit zorgt voor een uitdaging in het goed meetbaar maken en interpreteren van he herstel dat binnen het cohort plaats zal gaan vinden over tijd.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.