Landelijk onderzoek stemmenhoordersgroepen 1 december 2020

Op 1 december vond er weer een digitale onderzoeksbijeenkomst plaats binnen het actieplatform Herstel voor Iedereen! Bij deze bijeenkomst stonden het landelijk onderzoek stemmenhoordersgroepen en de UP’s studie centraal. 

Landelijk onderzoek stemmenhoordersgroepen

Allereerst trapte Barbara Schaefer van de Parnassia Groep af met een presentatie over het landelijk onderzoek stemmenhoordersgroepen. Het onderzoek is recent afgerond en de resultaten van de kwalitatieve analyses zijn nog niet eerder gepresenteerd. Daardoor hadden wij als platform de eer om voor het eerst deze resultaten van het landelijk onderzoek stemmenhoordersgroepen te horen.

Allereerst legde Barbara de opzet van de stemmenhoordersgroepen uit. Bij de stemmenhoordersgroepen konden alle mensen die last hebben van het horen van stemmen aansluiten. Bij de stemmenhoordersgroepen stond het onderling uitwisselen van ervaringen en het zoeken naar verbinding centraal. Hierbij was het uitgangspunt dat de precieze thema’s en manier van onderlinge uitwisseling wordt bepaald door de groep zelf en werd enkel het proces begeleid door facilitators. Dit zijn altijd ervaringsdeskundigen en bij sommige groepen waren ook hulpverleners betrokken. Deelnemers stonden ook vrij om aan te sluiten en (tijdelijk) uit de groep te stappen op ieder voor hen gewenst moment. In het onderzoek werden de deelnemers van acht stemmenhoordersgroepen een jaar gevolgd.

Door de vrije vorm en opzet van de stemmenhoordersgroepen konden er verschillen bestaan tussen de inhoud en opzet van verschillende stemmenhoordersgroepen. Daarnaast kon ieder individu andere hersteldoelen hebben binnen dezelfde stemmenhoordersgroep. Dit maakte het lastig om algemene trends van verbetering kwantitatief inzichtelijk te maken. Daarom heeft het onderzoeksteam bewust gekozen om voornamelijk te focussen op een kwalitatieve insteek om het individuele proces van de deelnemers goed te ondervangen. Daarom hebben er, naast afname van een aantal vragenlijsten, interviews plaatsgevonden met een grote groep deelnemers over hun persoonlijke ervaringen omtrent de stemmenhoordersgroepen. 

Uit deze interviews is meer inzicht gekomen in de groepsprocessen en zijn vier belangrijke onderdelen van het groepsproces benoemd die het herstel hebben bevorderd:

  • De veilige, niet oordelende en open sfeer maakt het mogelijk om open over stemmenhoren te kunnen praten. Men voelt bevestiging en voelt zich niet alleen in de ervaring (peer to peer validation).
  • Het onderling uitwisselen en delen van (ervarings)kennis. 
  • Het creëren van onderlinge connectie en sociale steun.
  • Samen bezig zijn met wederzijdse zelfreflectie. De eerste twee onderdelen worden redelijk eenvoudig bereikt door alle groepen.

De laatste twee onderdelen hebben meer een gelaagdheid in zich en het bereiken van de “diepere laag” in deze groepsprocessen kost vaak meer tijd om tot ontwikkeling te komen.

Al met al leverde het kwalitatieve onderzoek waardevolle informatie op over de groepsprocessen die de stemmenhoordersgroepen teweeg brachten. Ook werd duidelijk dat er een grote discrepantie is tussen het ervaren herstel bij cliënten zelf en het herstel dat via verschillende vragenlijsten wordt gemeten, mede door de interpretatie van cliënten op de vragen uit de vragenlijsten. Dit geeft stof tot nadenken hoe het individuele herstelproces van de cliënt beter gemeten kan worden.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.