Uitwisselingsbijeenkomsten

Uitwisselingsbijeenkomsten van onderzoeksmethoden en resultaten op themaniveau. 

In deze uitwisselingsbijeenkomsten worden per bijeenkomst op 2 door de instellingen gekozen thema’s lopende onderzoeksprojecten gepresenteerd. In de bijeenkomsten bespreken we de resultaten van het onderzoek en de implicaties voor de praktijk en/of vervolgonderzoek. Ook zoomen we in op de gebruikte methoden en analysetechnieken.

ART 9 oktober 2019

Leefstijl 9 oktober 2019

 

Tijdens de eerste onderzoeksbijeenkomst van de kwantitatieve monitor nieuwe stijl op 9 oktober 2019 stond thema ART als eerste op de agenda. Lees meer >

Tijdens de eerste onderzoeksbijeenkomst van de kwantitatieve monitor nieuwe stijl op 9 oktober 2019 stond thema leefstijl als tweede op de agenda. Lees meer >